OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Zoznam padlých

  V zozname padlých sú zapísané mená vojakov a partizánov, ktorí padli alebo boli popravení v rokoch 1939 – 1945 a sú pochovaní na území okresov Kežmarok a Poprad. Sú medzi nimi aj mena tých, ktorí zomreli na následky svojich zranení v nemocniciach aj po skončení vojny. Taktiež sú v zozname zapísané mená civilných obetí vojny. Niektorí vojaci a partizáni boli v povojnových rokoch exhumovaní a prevezení do miesta svojho bydliska alebo v prípade sovietskych a nemeckých vojakov na vojenské cintoríny na východnom Slovensku.

  Na vojenskom cintoríne v Štôle, na ktorom sa nachádza spolu 297 hrobov, sú v zozname padlých zapísané len mená 42 vojakov. V ostatných hroboch sú pochovaní civili, ktorí zomreli v rokoch 1945 až 1968 vo vtedajšej 1. čs. odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch, v liečebni v Štôle a poľnej nemocnici vo Svite. Po preskúmaní všetkých dostupných archívnych materiálov sa nepodarilo jednoznačne preukázať, či v niektorých prípadoch išlo aj o civilné obete vojny. Nepodarilo sa zistiť ani žiadne bližšie údaje o týchto pochovaných, preto zatiaľ nie sú vedení v tomto zozname.

    

Disponujem zoznamom pochovaných na vojenskom cintoríne v Štôle 

 


 

Pamätník padlým

The memorial of the fallen

Мемориал

 

 

 

 

Nikto nie je zabudnutý, nič nie je zabudnuté...

 

No one is forgotten, nothing is forgotten... 

 

Никто не забыт, ничто не забыто...

 

 

 


 

Zoznam padlých, popravených, zomrelých vojakov, partizánov a civilných obetí 

                         v rokoch 1939 - 1945 v okrese                          

Kežmarok

 

Babčák Jozef

                     

*  narodený dňa ? v ?

  zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) v ?

  pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

  

Baňas Michal

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený v roku 1909 vo Veľatoch

 popravený 10. 9. 1944 v Ľubici

 pochovaný ?

        

Bilík Pavol

dozorca finančnej stráže

* narodený 17. 11. 1916 v Makove

 popravený 8. 9. 1944 v Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

◉ po exhumácii pochovaný na cintoríne v Novom Smokovci v spoločnom hrobe

        

Blumenstock Abraham

civil

* narodený v roku 1889 v Spišskej Starej Vsi

 popravený 4. 9. 1944 v Spišskej Starej Vsi

 pochovaný na cintoríne v Spišskej Starej Vsi

        

Boguský Ján

partizán

* narodený 19. 9. 1927 vo Veľkom Sulíne (Sulín)

 padol 31. 8. 1944 v Huncovciach

 pochovaný na cintoríne v Huncovciach v spoločnom hrobe

        

Bombara Ján

partizán

* narodený 21. 12. 1923 v Majerke

 popravený 6. 9. 1944 vo Veľkej Lomnici

 pochovaný na cintoríne vo Veľkej Lomnici v spoločnom hrobe

        

Borovskij Peter Semjonovič

poručík - príslušník Červenej armády (počas SNP partizán)

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 padol 27. 10. 1944 v Lendaku

 pochovaný na cintoríne v Lendaku v spoločnom hrobe

        

Braniš Štefan

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 1. 5. 1923 v Dolných Orešanoch

 popravený 10. 9. 1944 v Ľubici

 pochovaný na cintoríne v Ľubici v spoločnom hrobe

        

Bulatov ?

vojak - príslušník Červenej armády (počas SNP partizán)

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 padol 27. 10. 1944 v Lendaku

 pochovaný na cintoríne v Lendaku v spoločnom hrobe

        

Čižmár Ivan

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 21. 3. 1919 v Kopašnove (Ukrajina)

 zomrel na následky zranení 3. 2. 1945 v nemocnici v Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Červeňák Ľudovít

civil

* narodený v roku 1919 v Starej Lesnej

 popravený 31. 8. 1944 vo Veľkej Lomnici

 pochovaný na cintoríne vo Veľkej Lomnici

        

Dluhý Michal

civil

* narodený 24. 9. 1924 v Matejovciach (mestská časť Popradu)

 popravený 14. 9. 1944 v Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Drábik František

partizán

* narodený 25. 4. 1924 v Žiline

 padol 31. 8. 1944 pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Dubovickij V. M.

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 padol v roku 1945 pri Spišskej Starej Vsi

 pochovaný na Verejnom cintoríne v Košiciach

        

Ďaďo Štefan

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 12. 3. 1916 v Medzibrodí nad Oravou

 popravený 10. 9. 1944 v Ľubici

 pochovaný na cintoríne v Ľubici v spoločnom hrobe

        

Fuhrmann Matej

nemecký vojak

* narodený dňa ? v ?

 padol 31. 8. 1944 pri Kežmarku

 pochovaný na námestí v Kežmarku v parku v spoločnom hrobe 

◉ po exhumácii pochovaný na nemeckom vojenskom cintoríne v Hunkovciach

        

Fuchs Josef

nemecký poddôstojník - rotný

* narodený 13. 10. 1913 v Nemecku

 padol 31. 8. 1944 pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku v spoločnom hrobe

◉ po exhumácii pochovaný na nemeckom vojenskom cintoríne v Hunkovciach

        

Gajdoš Ján

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený v roku 1920 v ?

 popravený 21. 9. 1944 pri Kežmarku

 pochovaný pri Hájovni nad Kežmarkom

◉ po exhumácii 21. 2. 1945 pravdepodobne pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Gábor Viktor

čatár - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR (počas SNP partizán)

* narodený dňa ? v Malom Bočkove, Podkarpatská Rus (Ukrajina)

 padol 27. 10. 1944 v Lendaku

 pochovaný na cintoríne v Lendaku v spoločnom hrobe

        

Gerenta Rudolf

?

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) dňa ? pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Gombík Ján

?

* narodený dňa ? v ?

 popravený 21. 9. 1945 pri Kežmarku

 pochovaný pri Hájovni nad Kežmarkom

 po exhumácii 21. 2. 1945 pravdepodobne pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

 

Grau Arthur

 nemecký vojak - desiatnik

* narodený 5. 1. 1902 v Nemecku

  zomrel 15. 12. 1944  v Kežmarku

 pochovaný ?

 po exhumácii pochovaný na nemeckom vojenskom cintoríne v Hunkovciach

      

Greschner Juraj

civil

* narodený v roku 1884 v Tužinej

 zastrelený 30. 8. 1944 vo Veľkej Lomnici

 pochovaný ?

        

Grobs Vilhelm

nemecký vojak

* narodený 19. 7. 1907 v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) 15. 10. 1944 v Kežmarku

 pochovaný na cintoríne v Ľubici v spoločnom hrobe

        

Hajnár Vincent

partizán

* narodený 30. 3. 1928 v Nižnej Šebastovej (mestská časť Prešova)

 zastrelený 31. 8. 1944 v Huncovciach

 pochovaný na cintoríne vo Veľkej Lomnici v spoločnom hrobe

        

Halama Július

partizán

* narodený 23. 10. 1922 v Nemeckej Ľupči (Partizánska Ľupča)

 padol 31. 8. 1944 pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Heliks Viktor

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 18. 2. 1922 v Dubne, Volyň (Ukrajina)

 zomrel na následky zranení 26. 3. 1945 v štátnej nemocnici v Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

 

Hoffman Franz

◆ nemecký vojak

* narodený 26. 8. 1922 v Offenbach am Maine (Nemecko)

† zomrel na následky zranení 6. 9. 1944 v štátnej nemocnici v Kežmarku

■ pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

 

Horníková Katarína

civil

* narodená v roku 1910 vo Veľkej Lomnici

 zastrelená 30. 8. 1944 vo Veľkej Lomnici

 pochovaná na cintoríne vo Veľkej Lomnici

        

Horváth Štefan

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 24. 7. 1923 v Močenku

 padol 31. 8. 1944 pri Malom Slavkove

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Hovaňák Ján

partizán

* narodený 8. 7. 1896 v Nižných Šváboch (Červený Kláštor)

 padol 31. 8. 1944 pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Chmelár Ondrej

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 10. 6. 1914 v Krivej

 popravený 10. 9. 1944 v Ľubici

 pochovaný na cintoríne v Ľubici v spoločnom hrobe

        

Chmillon Harry

nemecký vojak

* narodený v roku 1925 v ?

 padol 31. 8. 1944 pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku v spoločnom hrobe

◉ po exhumácii pochovaný na nemeckom vojenskom cintoríne v Hunkovciach

        

Jacko Ján

partizán

* narodený 2. 3. 1915 v Hodermarku (súčasť Ihľan)

 padol 31. 8. 1944 pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Jančík Štefan

partizán

* narodený v roku 1920 v Dobrej Nive

 zastrelený v septembri 1944 v Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Jevčín Ján

zástavník - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 22. 1. 1893 v Kružlove

 popravený 21. 9. 1944 v Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Ježovskij Ilja

podporučík - príslušník Červenej armády (počas SNP partizán)

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 padol 27. 10. 1944 v Lendaku

 pochovaný na cintoríne v Lendaku v spoločnom hrobe

        

Kantár Anton

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 13. 3. 1919 v Chlebniciach

 popravený 10. 9. 1944 v Ľubici

 pochovaný na cintoríne v Ľubici v spoločnom hrobe

        

Kaprál Pavol

civil

* narodený 26. 6. 1925 v Ľubici

 popravený 1. 9. 1944 v Kežmarku

 pochovaný na cintoríne v Ľubici v spoločnom hrobe

        

Kapronov ?

vojak - príslušník Červenej armády (počas SNP partizán)

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 padol 27. 10. 1944 v Lendaku

 pochovaný na cintoríne v Lendaku v spoločnom hrobe

        

Karatunov N. T.

poručík - príslušník Červenej armády (počas SNP partizán)

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 padol 27. 10. 1944 v Lendaku

 pochovaný na cintoríne v Lendaku v spoločnom hrobe

        

Karnas Ján

partizán

* narodený 16. 5. 1923 v Poprade

 padol 31. 8. 1944 v Huncovciach

 pochovaný na cintoríne v Huncovciach

        

Katjukov Andrej Nikolajevič

poručík - príslušník Červenej armády (počas SNP partizán)

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 padol 27. 10. 1944 v Lendaku

 pochovaný na cintoríne v Lendaku v spoločnom hrobe

        

Kender František

vojak

* narodený 11. 10. 1913 vo Farkašde nad Váhom (Vlčany)

 zomrel na následky choroby 23. januára 1945 vo Vrbove

 pochovaný na cintoríne vo Vrbove

 po exhumácii 7. 12. 1945 prevezený a pochovaný na cintoríne vo Farkašde nad Váhom (Vlčany)

        

Knurovský Pavol

partizán

* narodený v roku 1908 vo Veľkej Lomnici

 zastrelený 1. 9. 1944 vo Veľkej Lomnici

 pochovaný na cintoríne vo Veľkej Lomnici v spoločnom hrobe

        

Kopaničák Karol

civil

* narodený v roku 1912 v Ľubici

 zastrelený 8. 9. 1944 v Ľubici

 pochovaný na cintoríne v Ľubici v spoločnom hrobe

        

Kopernikov ?

vojak - príslušník Červenej armády (počas SNP partizán)

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 padol 27. 10. 1944 v Lendaku

 pochovaný na cintoríne v Lendaku v spoločnom hrobe

        

Kotljarevskij Leonid Filipovič

gardový nadporučík - príslušník Červenej armády, letec

* narodený v roku 1922 v obci Zapsele (Ukrajina)

 popravený v októbri 1944 v Ľubici

 pochovaný na cintoríne v Ľubici

◉ po exhumácii v apríli 1946 prevezený a pochovaný na mestskom cintoríne v Levoči

        

Kozlov Nikolaj Radimovič

seržant - príslušník Červenej armády (počas SNP partizán)

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 padol 27. 10. 1944 v Lendaku

 pochovaný na cintoríne v Lendaku v spoločnom hrobe

        

Kriššák Štefan

civil

* narodený 5. 12. 1900 v Ľubici

 zabitý úderom do hlavy pri vypočúvaní 28. 9. 1944 v Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

◉ po exhumácii 19. 3. 1945 prevezený a pochovaný na cintoríne v Ľubici

        

Kušnír Vojtech

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 3. 10. 1921 vo Veľkom Šariši

 zahynul pri výbuchu míny 12. 4. 1945 pri Toporci

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Kvasa ?

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 padol v januári 1945 pri Ruskinovciach (obec už neexistuje, okres Kežmarok)

 pochovaný na cintoríne v Ruskinovciach

◉ po exhumácii na jar 1946 pochovaný ?

        

Lang Pavol

civil

* narodený v roku 1880 vo Veľkej Lomnici

 zastrelený 31. 8. 1944 vo Veľkej Lomnici

 pochovaný na cintoríne vo Veľkej Lomnici

        

Lovaščík Jozef

?

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) v ?

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Lukačko Michal

?

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) v ?

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Lušecký Michal

civil

* narodený 23. 10. 1908 v Malom Slavkove

 zastrelený 4. 9. 1944 v Ľubici

 pochovaný na cintoríne v Ľubici v spoločnom hrobe

        

Macko Andrej

civil

* narodený v roku 1924 v Petrovanoch

 popravený 28. 9. 1944 v Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Machortov Ivan Alexejevič

poručík - príslušník Červenej armády (počas SNP partizán)

* narodený v roku 1920 v Terekli, ZSSR (Rusko)

 padol 27. 10. 1944 v Lendaku

 pochovaný na cintoríne v Lendaku v spoločnom hrobe

        

Marko Ján

partizán

* narodený 20. 10. 1921 v Matejovciach (mestská časť Popradu)

 popravený 14. 9. 1944 v Kežmarku

 pochovaný pravdepodobne na Historickom cintoríne v Kežmarku

          

Martuševský Vladislav

civil - partizán ?

* narodený v roku 1914 v Poľsku, bytom v Kežmarku

 popravený 21. 9. 1944 pri Kežmarku

 pochovaný pri Hájovni nad Kežmarkom

◉ po exhumácii 21. 2. 1945 pravdepodobne pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Matta Ján

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 11. 1. 1920 vo Veľkej Domaši (obec už neexistuje, okres Vranov nad Topľou)

 padol 30. 8. 1944 pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Matis Rudolf

partizán

* narodený dňa ? v Čiernom

 zastrelený 31. 8. 1944 vo Veľkej Lomnici

 pochovaný na cintoríne vo Veľkej Lomnici v spoločnom hrobe

        

Mazurek Emil

civil

* narodený 9. 9. 1908 v Tvarožnej

 popravený 7. 9. 1944 v Ľubici

 pochovaný na cintoríne v Ľubici v spoločnom hrobe

        

Medezijn N. I.

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 zomrel na následky zranení v roku 1945 v Spišskej Starej Vsi

 pochovaný na Verejnom cintoríne v Košiciach

        

Michajlovič V. N.

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 padol v januári 1945 pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

◉ po exhumácii na jar 1946 pochovaný ?

        

Mirga Anton

civil

* narodený 16. 6. 1924 v Huncovciach

 popravený 31. 8. 1944 vo Veľkej Lomnici

 pochovaný na cintoríne vo Veľkej Lomnici

        

Nemec Walter

nemecký vojak

* narodený dňa ? v ?

 padol 31. 8. 1944 pri Kežmarku

 pochovaný na námestí v Kežmarku v parku v spoločnom hrobe

 po exhumácii pochovaný na nemeckom vojenskom cintoríne v Hunkovciach

        

Neznáma

podporučík - príslušníčka Červenej armády

* narodená dňa ? v ZSSR (Rusko)

 padla v januári 1945 pri Huncovciach

 pochovaná na cintoríne v Huncovciach

◉ po exhumácii na jar 1946 pochovaná ?

        

Neznámy

?

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) v roku 1945 v Spišskej Starej Vsi

 pochovaný na cintoríne v Spišskej Starej Vsi v spoločnom hrobe

        

Neznámy

?

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) v roku 1945 v Spišskej Starej Vsi

 pochovaný na cintoríne v Spišskej Starej Vsi v spoločnom hrobe

        

Neznámy

?

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) v roku 1945 v Spišskej Starej Vsi

 pochovaný na cintoríne v Spišskej Starej Vsi v spoločnom hrobe

        

Neznámy

?

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) v roku 1945 v Spišskej Starej Vsi

 pochovaný na cintoríne v Spišskej Starej Vsi v spoločnom hrobe

        

Neznámy

civil

* narodený dňa ? v ?

 popravený v septembri 1944 v Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

civil

* narodený dňa ? v ?

 popravený v septembri 1944 v Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

civil

* narodený dňa ? v ?

 popravený v septembri 1944 v Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

civil

* narodený dňa ? v ?

 popravený v septembri 1944 v Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

civil

* narodený dňa ? v ?

 popravený v septembri 1944 v Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

civil

* narodený dňa ? v ?

 popravený v septembri 1944 v Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

civil

* narodený dňa ? v ?

 popravený v septembri 1944 v Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

civil

* narodený dňa ? v ?

 popravený v septembri 1944 v Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

civil

* narodený ? (približne 30 - 40 ročný) v ?

 popravený v januári 1945 v Mlynčekoch

 pochovaný pravdepodobne na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

civil

* narodený ? (približne 30 - 40 ročný) v ?

 popravený v januári 1945 v Mlynčekoch

 pochovaný pravdepodobne na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

civil

* narodený ? (približne 30 - 40 ročný) v ?

 popravený v januári 1945 v Mlynčekoch

 pochovaný pravdepodobne na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

maďarský vojak

* narodený dňa ? v ?

 padol v januári 1945 pri Spišskej Starej Vsi

 pochovaný na cintoríne v Spišskej Starej Vsi v spoločnom hrobe

        

Neznámy

nemecký vojak

* narodený dňa ? v ?

 padol v januári 1945 pri Spišskej Starej Vsi

 pochovaný na cintoríne v Spišskej Starej Vsi v spoločnom hrobe

        

Neznámy

nemecký vojak

* narodený dňa ? v ?

 padol v januári 1945 pri Spišskej Starej Vsi

 pochovaný na cintoríne v Spišskej Starej Vsi v spoločnom hrobe

        

Neznámy

sovietsky dôstojník

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 padol v januári 1945 pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

◉ po exhumácii na jar 1945 pochovaný ?

        

Neznámy

sovietsky major

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) v januári 1945 pri Veľkej Lomnici

 pochovaný na cintoríne vo Veľkej Lomnici

◉ po exhumácii na jar 1946 pochovaný ?

        

Neznámy

sovietsky vojak

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 padol 26. 1. 1945 pri Toporci

 pochovaný na cintoríne v Toporci

◉ po exhumácii na jar 1946 pochovaný ?

        

Neznámy

sovietsky vojak

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 padol 26. 1. 1945 pri Toporci

 pochovaný na cintoríne v Toporci

◉ po exhumácii na jar 1946 pochovaný ?

        

Neznámy

sovietsky vojak

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 padol v januári 1945 pri Huncovciach

 pochovaný na cintoríne v Huncovciach

◉ po exhumácii na jar 1946 pochovaný ?

        

Neznámy

sovietsky vojak

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 padol v januári 1945 pri Ruskinovciach (obec už neexistuje, okres Kežmarok)

 pochovaný na cintoríne v Ruskinovciach

◉ po exhumácii na jar 1946 pochovaný ?

        

Neznámy

sovietsky vojak

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 padol v januári 1945 pri Veľkej Lomnici

 pochovaný pri kostole vo Veľkej Lomnici

◉ 13. 8. 1945 exhumovaný a pochovaný na cintoríne vo Veľkej Lomnici

◉ po exhumácii na jar 1946 pochovaný ?

        

Neznámy

sovietsky vojak

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 padol v januári 1945 pri Tatranských Matliaroch (Vysoké Tatry)

 pochovaný v Tatranských Matliaroch

◉ po exhumácii na jar 1946 pochovaný ?

        

Neznámy

sovietsky vojak

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 padol v januári 1945 pri Spišskej Belej

 pochovaný na cintoríne v Spišskej Belej

◉ po exhumácii na jar 1946 pochovaný ?

        

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 padol 30. 8. 1944 pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 padol 30. 8. 1944 pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 padol 30. 8. 1944 pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 padol 30. 8. 1944 pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 padol 30. 8. 1944 pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 padol 30. 8. 1944 pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 padol 30. 8. 1944 pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 padol 30. 8. 1944 pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 padol 30. 8. 1944 pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) počas SNP pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) počas SNP pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) počas SNP pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) počas SNP pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) počas SNP pri Kežmarku

■ pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

             

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) počas SNP pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) počas SNP pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) počas SNP pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) počas SNP pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) počas SNP pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) počas SNP pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) počas SNP pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 popravený v januári 1945 v Mlynčekoch

 pochovaný pravdepodobne na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Nosko Pavol

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 30. 4. 1922 v Brezovej pod Bradlom

 padol 31. 8. 1944 pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

◉ po exhumácii 25. 9. 1945 pochovaný na cintoríne v Brezovej pod Bradlom

        

Organiščák Rudolf

partizán

* narodený 29. 4. 1926 v Kežmarku

 padol 31. 8. 1944 pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Pardel Michal

rotník - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 2. 10. 1916 v obci Huty

 popravený 21. 9. 1944 pri Kežmarku

 pochovaný pri Hájovni nad Kežmarkom

◉ po exhumácii 21. 2. 1945 pravdepodobne pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Pavlik V. K.

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 zomrel na následky zranení v roku 1945 v Kežmarku

 pochovaný na Verejnom cintoríne v Košiciach

          

Peschke Hubert

nemecký desiatnik

* narodený 5. 12. 1911 v Nemecku

 padol 31. 8. 1944 pri Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku v spoločnom hrobe

◉ po exhumácii pochovaný na nemeckom vojenskom cintoríne v Hunkovciach

        

Petrovskij M.

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 zomrel na následky zranení v roku 1945 v Spišskej Starej Vsi

 pochovaný na Verejnom cintoríne v Košiciach

        

Petrovský P.

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 zomrel na následky zranení v roku 1945 v Spišskej Starej Vsi

 pochovaný na Verejnom cintoríne v Košiciach

        

Plaščinskij M.

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 zomrel na následky zranení v roku 1945 v Spišskej Starej Vsi

 pochovaný na Verejnom cintoríne v Košiciach

        

Polhoš Gustáv Anton

civil

* narodený 12. 9. 1924 v Huncovciach

 popravený 31. 8. 1944 vo Veľkej Lomnici

 pochovaný na cintoríne vo Veľkej Lomnici

        

Praščák Ján

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 19. 3. 1910 v Petríkovciach

 padol 29. 8. 1944 v Ľubici

 pochovaný 3. 9. 1944 na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Radaj Ján

partizán

* narodený v roku 1920 v Hromoši

 zastrelený 31. 8. 1944 vo Veľkej Lomnici

 pochovaný na cintoríne vo Veľkej Lomnici v spoločnom hrobe

        

Rázga Jozef

čatár - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený v roku 1912 v Liptovskom Hrádku

 zomrel na následky zranení 25. 5. 1945 v nemocnici v Kežmarku

 pochovaný ?

        

Rumanský Andrej

partizán

* narodený 6. 8. 1909 vo Svätom Kríži

 zastrelený 31. 8. 1944 vo Veľkej Lomnici

 pochovaný na cintoríne vo Veľkej Lomnici v spoločnom hrobe

        

Rybalčinko K. C.

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený v roku 1922 v ZSSR (Rusko)

 zomrel na následky zranení v roku 1945 v Kežmarku

 pochovaný na Verejnom cintoríne v Košiciach

        

Sevaj S. S.

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený v roku 1922 v ZSSR (Rusko)

 zomrel na následky zranení v roku 1945 v Kežmarku

 pochovaný na Verejnom cintoríne v Košiciach

        

Sjelčun P.

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený 1922 v ZSSR (Rusko)

 zomrel na následky zranení v roku 1945 v Kežmarku

 pochovaný na Verejnom cintoríne v Košiciach

        

Slodička Anton

poručík letectva - príslušník Slovenskej armády

* narodený 17. 4. 1915 v Spišskej Belej

 zahynul pri havárii lietadla 31. 3. 1939 v Spišskej Novej Vsi

 pochovaný na cintoríne v Spišskej Belej 

   

Šimoňák Štefan

 desiatnik   príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 23. 12. 1922 v Kežmarku

  zastrelený 5. 9. 1944 pri Starom Smokovci 

 pochovaný 8. 9. 1944 na Historickom cintoríne v Kežmarku     

 

Šrámek Peter

?

* narodený 25. 6. 1915 v Dlhej nad Oravou

 zastrelený 10. 9. 1944 v Ľubici

 pochovaný na cintoríne v Ľubici v spoločnom hrobe

        

Štepanenko E.

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 zomrel na následky zranení v roku 1945 v Kežmarku

 pochovaný na Verejnom cintoríne v Košiciach

        

Tentel Július

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený v roku 1924 v ?

 popravený 21. 9. 1944 pri Kežmarku

 pochovaný pri Hájovni nad Kežmarkom

◉ po exhumácii 21. 2. 1945 pravdepodobne pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Theisz Matthias

?

* narodený 6. 1. 1903 v Huncovciach

 zastrelený 5. 5. 1945 vo Varhošti (Česká republika)

 pochovaný na cintoríne vo Varhošti

◉ po exhumácii vo februári 1946 pochovaný na cintoríne v Huncovciach

        

Timošenko ?

vojak - príslušník Červenej armády (počas SNP partizán)

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 padol 27. 10. 1944 v Lendaku

 pochovaný na cintoríne v Lendaku v spoločnom hrobe

        

Tivčín Ján

?

* narodený dňa ? v ?

 zastrelený 21. 9. 1944 v Kežmarku

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Tomčík Ján

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 29. 9. 1907 vo Svätom Kríži

 zastrelený 31. 8. 1944 vo Veľkej Lomnici

 pochovaný na cintoríne vo Veľkej Lomnici v spoločnom hrobe

        

Unterberger Kurt

nemecký vojak

* narodený dňa ? v ?

 padol 31. 8. 1944 pri Kežmarku

 pochovaný na námestí v Kežmarku v parku v spoločnom hrobe

◉ po exhumácii pochovaný na nemeckom vojenskom cintoríne v Hunkovciach

        

Valko M. M.

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený v roku 1919 v ZSSR (Rusko)

 zomrel na následky zranení v roku 1945 v Kežmarku

 pochovaný na Verejnom cintoríne v Košiciach

        

Varga Jozef

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený dňa ? v ?

 popravený 10. 9. 1944 v Ľubici

 pochovaný ?

        

Veselovský Valentín

?

* narodený 17. 1. 1918 v Liptovskej Lúžnej

 popravený 10. 9. 1944 v Ľubici

 pochovaný na cintoríne v Ľubici v spoločnom hrobe

        

Vojs František

civil

* narodený v roku 1924 v Spišskej Starej Vsi

 popravený 26. 1. 1945 v Spišskej Starej Vsi

 pochovaný na cintoríne v Spišskej Starej Vsi

        

Vráb Ondrej

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 22. 4. 1917 v Malatinej

 popravený 10. 9. 1944 v Ľubici

 pochovaný na cintoríne v Ľubici v spoločnom hrobe

        

Walch Karl

nemecký desiatnik

* narodený dňa ? v ?

 padol 31. 8. 1944 pri Kežmarku

 pochovaný na námestí v Kežmarku v parku v spoločnom hrobe

◉ po exhumácii pravdepodobne pochovaný na nemeckom vojenskom cintoríne v Hunkovciach

        

Záhradník Václav

?

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) v ?

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Zbojan Ján

rotmajster - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 8. 3. 1915 v Novoseliciach, Podkarpatská Rus (Ukrajina)

 zahynul pri výbuchu míny 12. 4. 1945 pri Toporci

 pochovaný na Historickom cintoríne v Kežmarku

        

Zinovjev Vladimír Petrovič

nadporučík - príslušník Červenej armády (počas SNP partizán)

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 padol 27. 10. 1944 v Lendaku

 pochovaný na cintoríne v Lendaku v spoločnom hrobe

        

Zola Ivan

podporučík - príslušník Červenej armády (počas SNP partizán)

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 padol 27. 10. 1944 v Lendaku

 pochovaný na cintoríne v Lendaku v spoločnom hrobe

 

  

Zoznam padlých, popravených, zomrelých vojakov, partizánov a civilných

                      obetí v rokoch 1939 - 1945 v okrese                           Poprad

 

Alexa Michal

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 13. 1. 1920 vo Vernári                     

 zomrel na následky zranení 9. 4. 1945 v nemocnici v Poprade

■ pochovaný na cintoríne vo Vernári

          

Alman Ján

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 26. 4. 1905 v Liptovskom Mikuláši

 padol 31. 8. 1944 pri Veľkej (mestská časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej v spoločnom hrobe

          

Andrušák Michal

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 9. 11. 1924 v Kosovskej Poľane, Podkarpatská Rus (Ukrajina)

 zomrel na následky zranení 1. 4. 1945 v ?

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

          

Antol Vladimír

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 1. 6. 1924 v Palúdzke (mestská časť Liptovského Mikuláša)

 padol 4. 9. 1944 pri Lučivnej

■ pochovaný na cintoríne v Lučivnej

◉ po exhumácii v auguste 1945 pochovaný na cintoríne v Palúdzke

◉ po exhumácii začiatkom 60-tych rokov pochovaný na Vojenskom cintoríne Háj-Nicovô 

          

Armjanovskij Nikolaj Vasilievič

slobodník - príslušník Červenej armády

* narodený v roku 1926 v ZSSR (Rusko)

 zomrel na následky zranení 2. 5. 1945 v ?

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej (vedený aj medzi pochovanými vojakmi Sovietskej armády

  na Verejnom cintoríne v Košiciach)

          

Babčan Július

partizán

* narodený v roku 1923 v Osrblí

 padol 2. 9. 1944 pri Hranovnici

■ pochovaný na cintoríne v Hranovnici v spoločnom hrobe

          

Bača Ján

partizán

* narodený 14. 9. 1926 v Ličartovciach

 padol 31. 8. 1944 pri Veľkej (mestská časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

          

Bagaga Alexander

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 19. 2. 1921 v Michalovciach

 padol 31. 8. 1944 v Poprade

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

          

Bajko Ondrej

partizán

* narodený 5. 12. 1912 v ?

 padol 3. 9. 1944 v Tatranskej Polianke (Vysoké Tatry)

■ pochovaný na cintoríne v Gerlachove

◉ po exhumácii 16. augusta 1945 pochovaný v Starom Smokovci ?

          

Barabáš Anatolij

partizán               

* narodený 10. 10. 1923 v ZSSR (Rusko)

 padol 5. 11. 1944 v Krížnej doline vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný pred Krížnou dolinou vo Vysokých Tatrách

      

Bárta Michal

rotmajster - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený dňa ? v ?

 zomrel na následky zranení 6. 5. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný ?

          

Benko Eduard

partizán

* narodený 3. 11. 1925 v Ružomberku

 padol 31. 8. 1944 pri Veľkej (mestská časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej v spoločnom hrobe

          

Beskrovnyj Josip Fedorovič

partizán               

* narodený 14. 4. 1904 v ZSSR (Rusko)

 padol 14. 1. 1945 na Grúniku vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Liptovskej Kokave v spoločnom hrobe

          

Bezruk N. P.

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený v roku 1914 v ZSSR (Rusko)

 zomrel na následky zranení 1. 6. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

          

Bierbrenner Vojtech

partizán

* narodený 8. 10. 1899 v Spišskej Sobote (mestská časť Popradu)

 zastrelený 29. 8. 1944 v Poprade

■ pochovaný ?

          

Birák Mikuláš

slobodník - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 25. 5. 1918 v Rakovej

 padol 31. 8. 1944 pri Veľkej (mestská časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej v spoločnom hrobe

          

Blcha Štefan

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 11. 4. 1922 v Liptovských Revúcach

 zahynul pri havárii lietadla 9. 10. 1944 na Zadnom Gerlachu vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Gerlachove

          

Bobrovnikov Michail Petrovič

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený v roku 1915 v ZSSR (Rusko)

 zomrel na následky zranení 21. 3. 1945 v ?

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej (vedený aj medzi pochovanými vojakmi Sovietskej armády

  na Verejnom cintoríne v Košiciach)

          

Bodnár Michal

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 22. 10. 1915 v Trebušanoch, Podkarpatská Rus (Ukrajina)

 zomrel na následky zranení 28. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

          

Borko Michal

rotný - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 2. 7. 1915 vo Veľkej Lihotke, Podkarpatská Rus (Ukrajina)

 zomrel na následky zranení 9. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

          

Borodynja Stepan Dmitrijevič

poručík - príslušník Červenej armády, letec

* narodený v roku 1920 v Berezani (Ukrajina)

 zahynul pri havárii lietadla 9. 10. 1944 na Zadnom Gerlachu vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Gerlachove

          

Borys Ivan

civil

* narodený 25. 10. 1901 v Tatranskej Polianke (Vysoké Tatry)

 zahynul pri výbuchu míny 28. 1. 1945 pri Svite

■ pochovaný na cintoríne v Batizovciach

          

Brtáň Ján

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 8. 11. 1919 v Liptovskej Tepličke

 padol 3. 4. 1945 pri Liptovskom Mikuláši

■ pochovaný na cintoríne v Liptovskej Tepličke

          

Bruk Juraj

civil

* narodený v roku 1890 v Gerlachove

 zahynul pri výbuchu míny 28. 1. 1945 pri Svite

■ pochovaný ?

          

Brüll Emil, Ing.

civil

* narodený 25. 6. 1891 v Bratislave (Dunajskej Strede ?)

 popravený 1. 9. 1944 pri Poprade - lokalita Veľká lúka

■ pochovaný na mieste popravy v spoločnom hrobe

◉ po exhumácii 24. 4. 1945 pochovaný ?

          

Brüll Šarlota

civil

* narodená 26. 6. 1897 v Egeri (Maďarsko)

 popravená 1. 9. 1944 pri Poprade - lokalita Veľká lúka

■ pochovaná na mieste popravy v spoločnom hrobe

◉ po exhumácii 24. 4. 1945 pochovaná na cintoríne v Poprade - Veľkej

          

Brüll Zoltán, MUDr.

partizán - lekár

* narodený 22. 6. 1905 v Lučenci

 padol 14. 1. 1945 na Grúniku vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Liptovskej Kokave v spoločnom hrobe

◉ po exhumácii v septembri 1946 pochovaný v Lučenci

          

Buchanec Karol

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 8. 1. 1923 v Lošonci

 padol 28. 9. 1944 pri Vernári

■ pochovaný na cintoríne vo Vernári v spoločnom hrobe

          

Bujnovský Ján

desiatnik - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 4. 5. 1919 v Brezovici nad Torysou

 zomrel na následky zranení 3. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

          

Bulík Ján

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 13. 7. 1923 v Jarabine

 zomrel na následky zranení 12. 5. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

          

Buncko Jozef

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 6. 3. 1920 v Liptovskom Hrádku

 padol 4. 9. 1944 pri Lučivnej

■ pochovaný ?

          

Butyka Koloman

čatár - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 14. 11. 1921 v Alekšinciach

 zahynul pri havárii lietadla 9. 10. 1944 na Zadnom Gerlachu vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Gerlachove

          

Búrik Ján

civil

* narodený ? v Štôle

 popravený 15. 9. 1944 pri Kvetnici (prímestská časť Popradu)

■ pochovaný ?

         

Čepčani Július

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 3. 3. 1922 v Bratislave

 zomrel na následky zranení 27. 3. 1945 v nemocnici v Poprade

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej (na náhrobnom kameni má nesprávne uvedené priezvisko Čepčany)

         

Čereča Filio

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) v roku 1945 pri Poprade

■ pochovaný na Verejnom cintoríne v Košiciach

         

Černan Jozef

rotmajster - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) v roku 1945 v ?

■ pochovaný na cintoríne v Batizovciach v spoločnom hrobe

         

Černohub Oldřich

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 5. 2. 1920 v Kyjeve (Ukrajina)

 zahynul pri havárii lietadla 9. 10. 1944 na Zadnom Gerlachu vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Gerlachove

         

Červený Julius

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 30. 10. 1921 v Topoľčiankach

 zahynul pri havárii lietadla 9. 10. 1944 na Zadnom Gerlachu vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Gerlachove

         

Čintala Michal

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 7. 9. 1923 v Trebišove

 zomrel na následky zranení 15. 4. 1945 v štátnej nemocnici v Kvetnici

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej (na náhrobnom kameni má nesprávne uvedené priezvisko Čentala)

         

Čonka Ján

civil

* narodený v roku 1878 v Novej Lesnej

 zastrelený náhodne pri prestrelke 10. 9. 1944 pri Veľkom Slavkove

■ pochovaný ?

         

Čonka Jozef

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 21. 11. 1922 v Toryskách

 zomrel na následky zranení 6. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Čurilin Ivan Evgenevič

seržant - príslušník Červenej armády

* narodený v roku 1895 v Stodoľni, ZSSR (Rusko)

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) 10. 2. 1945 v ?

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

         

Dacej Michal

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený v roku 1923 vo Výrave

 zomrel na následky zranení 7. 9. 1944 v nemocnici v Spišskej Sobote

■ pochovaný na cintoríne v Spišskej Sobote (na náhrobnom kameni má nesprávne uvedené meno a priezvisko

  Emil Dacy)

         

Danielik František

čatár - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 28. 10. 1920 v Skalici

 zahynul pri havárii lietadla 9. 10. 1944 na Zadnom Gerlachu vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Gerlachove

         

Danosi Béla

maďarský vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) 24. 1. 1945 v ?

■ pochovaný na cintoríne v Batizovciach

         

Diabelko Ján

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 14. 7. 1921 vo Vyšnej Šuňave (Šuňava)

 padol 10. 3. 1945 pri Liptovskom Mikuláši

■ pochovaný ?

         

Donoval Ľudovít

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený v roku 1910 v Banskej Bystrici

 padol 2. 9. 1944 pri Kvetnici (prímestská časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej (na náhrobnom kameni má nesprávne uvedené meno a priezvisko

  Ludvik  Donaval)

         

Doro Ondrej

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 30. 11. 1919 v Rejdovej

 zomrel na následky zranení 25. 10. 1944 v nemocnici v Spišskej Sobote

■ pochovaný na cintoríne v Spišskej Sobote

         

Drápal Antonín

civil

* narodený 31. 10. 1898 v Rudke (Česká republika)

 popravený 27. 1. 1945 pri Liskovej

■ pochovaný na cintoríne v Liskovej v spoločnom hrobe

◉ po exhumácii na jar 1945 prevezený a pochovaný v parku pred Grandhotelom v Starom Smokovci

◉ neskôr znovu exhumovaný a pochovaný na cintoríne v Novom Smokovci v spoločnom hrobe

         

Drugaj Michal

civil

* narodený 10. 9. 1927 v Štrbe

 popravený 1. 9. 1944 v Štrbe

■ pochovaný na cintoríne v Štrbe

         

Dudla Peter

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 10. 2. 1916 v Uličskom Krivom

 zomrel na následky zranení 13. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Dumnič Andrej

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 6. 2. 1916 vo Vulchovciach, Podkarpatská Rus (Ukrajina)

 zomrel na následky zranení 19. 6. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Ďuriš Ján

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 11. 4. 1916 v Mníšanoch (Magnezitovce)

 zomrel na následky zranení 28. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný ?

         

Erdziak Ján

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 14. 9. 1922 v Štrbe

 padol 22. 4. 1945 pri Strečne

■ pochovaný na cintoríne v Štrbe

         

Ermol Vladimír

poručík - príslušník Červenej armády

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) v roku 1945 pri Poprade

■ pochovaný na Verejnom cintoríne v Košiciach

         

Fabčo Jozef

rotmajster - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) v roku 1945 v ?

■ pochovaný na cintoríne v Batizovciach v spoločnom hrobe

         

Faško Pavel

podporučík - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 12. 2. 1910 vo Valašskej Belej

 zomrel na následky zranení 7. 5. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Feldsam Jozef

poručík letectva - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 21. 3. 1918 vo Vrútkach

 padol 31. 8. 1944 pri Spišskej Sobote (mestská časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Spišskej Sobote

         

Francen Bedrich

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený v roku 1921 v ?

 zomrel na následky zranení 19. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Gackulič Ivan

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený dňa ? v ?

 zomrel na následky zranení 30. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Gallo Alžbeta

civil

* narodená v roku 1923 v ?

 zastrelená 1. 9. 1944 pri Svite

■ pochovaná ?

         

Gažaja Ján

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený dňa ? v ?

 zomrel na následky zranení 1. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Gergoš Ján

civil

* narodený v roku 1909 v Gánovciach

 zahynul pri výbuchu míny 28. 1. 1945 pri Gánovciach

■ pochovaný ?

         

Gladkij Ivan Filipovič

podporučík - príslušník Červenej armády

* narodený v roku 1922 v Mljeve (Ukrajina)

 zahynul pri havárii lietadla 9. 10. 1944 na Zadnom Gerlachu vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Gerlachove

         

Gorlov Vladimír Petrovič

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený v roku 1925 v ZSSR (Rusko)

 zahynul pri havárii lietadla 9. 10. 1944 na Zadnom Gerlachu vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Gerlachove

         

Grieger Jozef

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený v roku 1918 v Brezovici nad Torysou

 zomrel na následky zranení 25. 2. 1945 v nemocnici v Poprade

■ pochovaný ?

         

Gutský Štefan

slobodník - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený dňa ? v ?

 zomrel na následky zranení 17. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Habermann František

civil

* narodený 2. 4. 1908 v Březnej (časť mesta Štíty, Česká republika)

 popravený 31. 8. 1944 pri Matejovciach (mestská časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Matejovciach

         

Hake Bruno

partizán

* narodený v roku 1918 v Nemecku ?

 padol 8. 1. 1945 na Podbanskom

■ pochovaný na cintoríne v Liptovskej Kokave v spoločnom hrobe

          

Hambálek Kazimír

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 22. 12. 1921 v Pate

 zahynul pri havárii lietadla 9. 10. 1944 na Zadnom Gerlachu vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Gerlachove

        

Hanzely Pavol

civil

* narodený 16. 1. 1892 v Matejovciach (mestská časť Popradu)

 popravený 31. 8. 1944 v Matejovciach

■ pochovaný na cintoríne v Matejovciach 

         

Havránek Štefan

partizán

* narodený 12. 10. 1911 v Ružomberku

 padol 31. 8. 1944 pri Veľkej (mestská časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej v spoločnom hrobe

         

Hečko Jozef

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 3. 1. 1923 v Cíferi

 padol 31. 8. 1944 pri Spišskej Sobote (mestská časť Popradu),

■ pochovaný na cintoríne v Spišskej Sobote

◉ po exhumácii pochovaný na cintoríne v Cíferi

         

Heldak Wilhelm

civil

* narodený v roku 1909 v Novej Lesnej

 zastrelený náhodne pri prestrelke 3. 9. 1944 pri Veľkom Slavkove

■ pochovaný ?

         

Híreš Pavel

desiatnik - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 25. 1. 1922 vo Valašskej Belej

 zahynul pri havárii lietadla 9. 10. 1944 na Zadnom Gerlachu vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Gerlachove

         

Hlavenka Ferdinand

civil

* narodený v roku 1925 v ?

 padol 31. 8. 1944 pri Veľkej (mestská časť Popradu)

■ pochovaný ?

         

Holbík Alexander

partizán

* narodený 30. 7. 1925 v Michalovej

 padol 2. 9. 1944 pri Hranovnici

■ pochovaný na cintoríne v Hranovnici v spoločnom hrobe

         

Holek František

čatár - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 21. 7. 1921 v Čataji

 zahynul pri havárii lietadla 9. 10. 1944 na Zadnom Gerlachu vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Gerlachove

         

Holló Pavol

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 2. 1. 1922 v Slavošovciach

 padol 31. 8. 1944 v Spišskej Sobote (mestská časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Spišskej Sobote

         

Hreško Štefan

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 20. 10. 1912 vo Vysokej

 zomrel na následky zranení 6. 5. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Hríbal Emanuel

partizán

* narodený 28. 10. 1918 v Nižnej Boci

 padol 7. 9. 1944 v Starom Smokovci (Vysoké Tatry)

■ pochovaný na cintoríne vo Veľkom Slavkove v spoločnom hrobe

◉ po exhumácii pochovaný v spoločnom hrobe v parku pred Grandhotelom v Starom Smokovci

◉ neskôr znovu exhumovaný a pochovaný na cintoríne v Novom Smokovci v spoločnom hrobe

         

Hríbik Štefan

partizán

* narodený 28. 4. 1928 v Starom Tekove, bytom Tlmače

 padol 26. 11. 1944 v Lopušnej doline (pri Svite)

■ pochovaný na cintoríne v Nižnej Šuňave (Šuňava) v spoločnom hrobe

         

Hricák Ivan

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 3. 10. 1914 v Rosuške, Podkarpatská Rus (Ukrajina)

 zomrel na následky zranení 15. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Hukel Vojtech

slobodník - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 26. 4. 1923 v Detvianskej Hute

 padol 2. 9. 1944 pri Hranovnici

■ pochovaný na cintoríne v Hranovnici v spoločnom hrobe

         

Humaj Ľudovít

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 4. 3. 1913 v Morovne (mestská časť Handlovej), bytom Ráztočno

 zomrel na následky zranení 12. 9. 1944 v nemocnici v Spišskej Sobote

■ pochovaný na cintoríne v Spišskej Sobote

         

Cholvadt Vladimír

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 24. 6. 1923 vo Vyšnej Boci

 zomrel na následky zranení 20. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na cintoríne vo Vyšnej Boci

         

Chovanec Ladislav

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 14. 1. 1925 v Bacúchu

 padol 4. 9. 1944 pri Lučivnej

■ pochovaný na cintoríne v Lučivnej

◉ po exhumácii v auguste 1945 pochovaný na cintoríne v Bacúchu

 

 

         

Ištok Jozef

civil

* narodený v roku 1918 v Štôle

 popravený 15. 9. 1944 pri Kvetnici (prímestská časť Popradu)

■ pochovaný ?

         

Jacko Ján

civil

* narodený 27. 12. 1906 vo Veľkej (mestská časť Popradu)

 popravený 27. 1. 1945 pri Liskovej

■ pochovaný na cintoríne v Liskovej v spoločnom hrobe

◉ po exhumácii na jar 1945 prevezený a pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

         

Jackovič Juraj

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 15. 4. 1923 v Trosníku, Podkarpatská Rus (Ukrajina)

 zomrel na následky zranení 30. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Janotík Štefan

vojak - príslušník Slovenskej armády

* narodený 14. 10. 1920 v Medzibrodí nad Oravou

 zomrel na následky choroby 27. 6. 1942 v nemocnici v Spišskej Sobote

■ pochovaný na cintoríne v Spišskej Sobote

         

Jegorov Sergej Vasilievič

poručík - príslušník Červenej armády, letec

* narodený v roku 1914 v Moskve, ZSSR (Rusko)

 zahynul pri havárii lietadla 9. 10. 1944 na Zadnom Gerlachu vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Gerlachove

        

Jeliš Ján

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 19. 11. 1917 v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) 22. 10. 1944 v ?

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

         

Jurčíková Terézia

civil

* narodená v roku 1909 v Kubachoch (Spišské Bystré)

 zahynula pri výbuchu granátu 11. 10. 1944 v Kubachoch

■ pochovaná na cintoríne v Spišskom Bystrom

         

Jurčišin Juraj

civil

* narodený v roku 1919 v Hermanovciach

 zastrelený 25. 1. 1945 v Poprade

■ pochovaný ?

         

Jurčo Ján

civil

* narodený 20. 5. 1924 v Strážach (Stráže pod Tatrami - mestská časť Popradu)

 zastrelený 31. 10. 1944 v Poprade

■ pochovaný na cintoríne v Strážach

         

Jurík Štefan

partizán

* narodený 17. 10. 1920 v Kráľovej Lehote

 padol 4. 9. 1944 pri Batizovciach

■ pochovaný na cintoríne v Kráľovej Lehote v spoločnom hrobe

        

Jurkovič Štefan

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 10. 12. 1922 v Popudinách (Popudinské Močidľany)

 zomrel na následky zranení 2. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Kajaba Jozef

desiatnik - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 27. 10. 1920 v Nedašovciach

 padol 6. 9. 1944 pri Štrbe

■ pochovaný na cintoríne v Štrbe

         

Kandra Jozef

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 8. 2. 1917 v Nováčanoch

 zomrel na následky zranení 21. 5. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Kandrík Andrej

civil

* narodený v roku 1913 v Spišských Vlachoch

 zastrelený 31. 8. 1944 v Poprade

■ pochovaný ?

         

Kandrík Peter

desiatnik - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 10. 7. 1922 vo Veľkom Folkmáry

 zomrel na následky zranení 29. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Kapolka Michal

partizán

* narodený 26. 9. 1917 v Nedeci (Poľsko)

 padol 31. 8. 1944 pri Veľkej (mestská časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej v spoločnom hrobe

         

Karpenko Mikuláš

slobodník - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 21. 9. 1921 v Bratislave

 zomrel na následky zranení 6. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Kastelovič Viktor

civil

* narodený dňa ? v Solivare (mestská časť Prešova)

 zomrel na následky zranení v roku 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Kerita Štefan

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 3. 1. 1906 v Drahove, Podkarpatská Rus (Ukrajina)

 zomrel na následky zranení 7. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Kertész Gabriel

partizán

* narodený 2. 9. 1911 v Turanoch nad Ondavou

 padol 2. 9. 1944 pri Kvetnici (prímestská časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

         

Klein Eugen, JUDr.

civil

* narodený v roku 1910 v ?

 popravený 1. 9. 1944 pri Spišskej Teplici

■ pochovaný na mieste popravy v spoločnom hrobe

◉ po exhumácii 24. 4. 1945 pochovaný ?

         

Kleinová Alžbeta

civil

* narodená v roku 1913 v ?

 popravená 1. 9. 1944 pri Spišskej Teplici

■ pochovaná na mieste popravy v spoločnom hrobe

◉ po exhumácii 24. 4. 1945 pochovaná ?

         

Kleinová Frída

civil

* narodená v roku 1920 v ?, bytom Veľká (mestská časť Popradu)

 popravená 30. 8. 1944 vo Veľkej

■ pochovaná ?

         

Klučiar Rudolf

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 30. 1. 1916 v Skýcove

 padol 18. 10. 1944 pri Hranovnici

■ pochovaný na cintoríne vo Vernári v spoločnom hrobe

         

Kmeť Ignác

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 12. 2. 1916 v Jalovci

 padol 31. 8. 1944 v Spišskej Sobote (mestská časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Spišskej Sobote

         

Kmeťko Ladislav

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 6. 12. 1920 v Santovke

 padol 2. 9. 1944 pri Vernári

■ pochovaný na cintoríne vo Vernári v spoločnom hrobe

         

Kmilov A. N.

podporučík - príslušník Červenej armády

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) v roku 1945 pri Poprade

■ pochovaný na Verejnom cintoríne v Košiciach

         

Kobliha Anton

partizán

* narodený 30. 4. 1923 v Strážach (Stráže pod Tatrami, mestská časť Popradu)

 zastrelený 2. 9. 1944 pri Kubachoch (Spišské Bystré)

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

         

Kokavec Vladimír

partizán

* narodený 14. 9. 1924 v Palúdzke (mestská časť Liptovského Mikuláša)

 zomrel na následky zranení 6. 9. 1944 v sanatóriu v Lučivnej

■ pochovaný na cintoríne v Lučivnej

◉ po exhumácii v auguste 1945 pochovaný na cintoríne v Palúdzke

◉ po exhumácii začiatkom 60-tych rokov pochovaný na Vojenskom cintoríne Háj-Nicovô 

         

Koki Koro Koloman

civil

* narodený v roku 1900 v Štôle

 popravený 15. 9. 1944 pri Kvetnici (prímestská časť Popradu)

■ pochovaný ?

         

Koki Koloman

civil

* narodený v roku 1920 v Štôle

 popravený 15. 9. 1944 pri Kvetnici (prímestská časť Popradu)

■ pochovaný ?

        

Koki Koloman

civil

* narodený ? v Štôle

 popravený 15. 9. 1944 pri Kvetnici (prímestská časť Popradu)

■ pochovaný ?

         

Koky Albert

civil

* narodený ? vo Vrbove

 popravený 15. 9. 1944 pri Kvetnici (prímestská časť Popradu)

■ pochovaný ?

         

Kopylov Konrád

partizán

* narodený 9. 3. 1904 v ZSSR (Rusko)

 padol 14. 1. 1945 na Grúniku vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Liptovskej Kokave v spoločnom hrobe

         

Koščo Jozef

civil

* narodený 7. 4. 1920 v Terni

 zastrelený 25. 1. 1945 v Poprade

■ pochovaný ?

         

Koutník Václav

podplukovník - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 20. 3. 1898 v Locheniciach (Česká republika)

 zomrel na následky zranení 29. 3. 1945 v nemocnici v Poprade

■ pochovaný ?

         

Kováč Ján

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 28. 7. 1918 v Košiciach

 padol 31. 8. 1944 pri Spišskej Sobote (mestská časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Spišskej Sobote

         

Kozár Gustáv

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 26. 8. 1924 v Palíne

 zomrel na následky zranení 27. 5. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Kozík Martin

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 1. 8. 1918 v Dravciach

 zomrel na následky zranení 4. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Krajč Jozef

civil

* narodený 19. 3. 1924 vo Vikartovciach

 popravený 2. 11. 1944 vo Vikartovciach

■ pochovaný na cintoríne vo Vikartovciach

         

Krajíček Pavol

partizán

* narodený 14. 12. 1920 v Dlhom Poli

 padol 14. 1. 1945 na Grúniku vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Liptovskej Kokave v spoločnom hrobe

◉ po exhumácii v júni 1947 pochovaný v Dlhom Poli

         

Krško Jozef

slobodník - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 24. 12. 1921 v Košťanoch nad Turcom

 zahynul pri havárii lietadla 9. 10. 1944 na Zadnom Gerlachu vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Gerlachove

         

Kuna Ján

civil

* narodený 6. 6. 1920 vo Vikartovciach

 popravený 2. 11. 1944 vo Vikartovciach

■ pochovaný na cintoríne vo Vikartovciach

         

Kundrát Ladislav

partizán

* narodený v roku 1927 v Krompachoch

 padol 14. 1. 1945 na Grúniku vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný v Kriváňskom žľabe vo Vysokých Tatrách

         

Kuráš Ján

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 30. 3. 1924 v Kamienke

 zomrel na následky zranení 28. 3. 1945 v nemocnici v Poprade

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej (na náhrobnom kameni má nesprávne uvedené meno a priezvisko

  Jovan Kuraš)

         

Kuric Pavol

slobodník - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 1. 7. 1922 v Jablonci

 padol 22. 10. 1944 pri Spišskom Bystrom

■ pochovaný na cintoríne v Spišskom Bystrom v spoločnom hrobe

         

Kurilovský Jozef

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 30. 12. 1921 vo Veľkej (mestská časť Popradu)

 padol 9. 4. 1945 v Turanoch

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

         

Kurt Rado

nadporučík - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený dňa ? v ?

 zomrel na následky zranení 6. 9. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Kuruc Imrich

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 2. 3. 1915 v Nižnom Slavkove

 zomrel na následky zranení 6. 5. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Kyrilov N. A.

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) 16. 2. 1945 v Poprade

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

          

Lačný Michal

civil

* narodený v roku 1909 v Gánovciach

 zahynul pri výbuchu míny 28. 1. 1945 pri Gánovciach

■ pochovaný ?

         

Láslo Livius

nadporučík - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 1. 6. 1914 v Lunce Cernej (Rumunsko), bytom Hoštice (Česká republika)

 zomrel na následky zranení 15. 6. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

          

Lehocký Matej

vojak - 1. československej armády na Slovensku

* narodený 24. 2. 1923 v Kráľovej Lehote

 padol 4. 9. 1944 pri Batizovciach

■ pochovaný na cintoríne v Kráľovej Lehote

         

Leitner Ján

partizán

* narodený v roku 1923 v Osrblí

 padol 2. 9. 1944 pri Hranovnici

■ pochovaný na cintoríne v Hranovnici v spoločnom hrobe

         

Lejkin Alexander Markovič

poručík - príslušník Červenej armády

* narodený v roku 1911 v Nikolajeve (Ukrajina)

 padol 5. 2. 1945 v ?

■ pochovaný na cintoríne v Lučivnej

◉ po exhumácii pochovaný na Verejnom cintoríne v Košiciach

         

Lenčo Ľudovít

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 4. 5. 1906 v Liptovskom Mikuláši

 padol 31. 8. 1944 pri Matejovciach (mestská časť Popradu)

■ pochovaný ?

         

Leorgy Alexander

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený v roku 1908 v ZSSR (Rusko)

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) v roku 1945 v Poprade

■ pochovaný na Verejnom cintoríne v Košiciach

         

Ljaško Nikolaj

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 1912 v Ilnici, Podkarpatská Rus (Ukrajina)

 zomrel na následky zranení 9. 5. 1945 v štátnej nemocnici v Kvetnici (prímestká časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

         

Loginov S. M.

seržant - príslušník Červenej armády

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) 18. 2. 1945 v ?

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

         

Lojek Ján

partizán

* narodený 26. 10. 1927 v Spišskej Sobote (mestská časť Popradu)

 padol 31. 8. 1944 v Spišskej Sobote

■ pochovaný na cintoríne v Spišskej Sobote

         

Lompart Peter

partizán

* narodený dňa ? v Poľsku ?

 padol 26. 11. 1944 v Lopušnej doline (pri Svite)

■ pochovaný na cintoríne v Nižnej Šuňave (Šuňava) v spoločnom hrobe

         

Lošnov M. S.

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) v roku 1945 pri Poprade

■ pochovaný na Verejnom cintoríne v Košiciach

         

Lučanský Ján

partizán

* narodený 21. 12. 1921 vo Važci

 popravený 7. 11. 1944 v Podturni

■ pochovaný na cintoríne v Lučivnej

         

Lukáč Juraj

partizán

* narodený 24. 4. 1912 v Spišskom Podhradí, bytom Matejovce (mestská časť Popradu)

 popravený 31. 8. 1944 v Matejovciach

■ pochovaný ?

         

Luščák Juraj

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 19. 1. 1916 v Giraltovciach

 zomrel na následky zranení 12. 5. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

        

Majzlík Matej

partizán

* narodený 7. 7. 1919 v Pribyline

 padol 5. 11. 1944 v Krížnej doline vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Pribyline

        

Makula Ján

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený v roku 1922 v Sabinove

 popravený 5. 9. 1944 pri Spišskej Teplici

■ pochovaný ?

         

Malý František

civil

* narodený v roku 1917 v Poprade

 popravený 27. 12. 1944 v Liptovskej Tepličke

■ pochovaný ?

        

Marunič Jozef

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 2. 3. 1908 v Humennom

 zomrel na následky zranení 28. 8. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

        

Maščuk Franc Andrejevič

partizán

* narodený v roku 1910 v Košiciach

† zomrel na následky zranení 10. 3. 1945 v poľnej nemocnici v Poprade

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

        

Mašík František

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený v roku 1903 v Kopiščí (Ukrajina)

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) 10. 3. 1945 v ?

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej 

       

Mervinský Vladimír

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 6. 7. 1904 vo Volkove, Volyň (Ukrajina)

 zomrel na následky zranení 17. 3. 1945 v Liptovskom Hrádku

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

        

Mezovský Ján

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 16. 3. 1917 v Liptovskej Tepličke

 padol 19. 4. 1945 pri Strečne

■ pochovaný na cintoríne v Liptovskej Tepličke

        

Midval Samluk Matvejevič

poručík - príslušník Červenej armády

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) v roku 1945 pri Poprade

■ pochovaný na Verejnom cintoríne v Košiciach

        

Michajlov Andrej Tichonovič

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený v roku 1911 v Ozerkách, ZSSR (Rusko)

 zomrel na následky choroby 17. 3. 1945 v Poprade

■ pochovaný na cintoríne v Poprade

◉ po exhumácii pochovaný na Verejnom cintoríne v Košiciach

        

Michalko Michal

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený v roku 1921 v ?

 padol 31. 8. 1944 pri Poprade

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

        

Michalko Ondrej

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 13. 11. 1922 v Štrbe

 padol 12. 4. 1945 pri Vrútkach

■ pochovaný na cintoríne v Štrbe

        

Mistrík Jozef

partizán

* narodený 4. 8. 1924 v Ružomberku

 padol 31. 8. 1944 pri Veľkej (mestská časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej v spoločnom hrobe

        

Mitruška Vasil

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 30. 3. 1908 vo Veľkých Raškovciach

 zomrel na následky zranení 25. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

        

Moldavčuk Vasil

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 13. 11. 1907 v Rachove, Podkarpatská Rus (Ukrajina)

 zomrel na následky zranení 8. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

        

Moncman Ján

partizán

* narodený v roku 1922 v Majcichove

 padol v októbri 1944 pri Spišskom Bystrom

■ pochovaný na cintoríne v Spišskom Bystrom v spoločnom hrobe

        

Morávka Štefan

dôstojnícky zástupca žandárstva (počas SNP partizán)

* narodený 22. 8. 1911 v Hajnej Novej Vsi

 padol 14. 1. 1945 na Grúniku vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný v Liptovskej Kokave v spoločnom hrobe

◉ po exhumácii 3. 6. 1945 pochovaný na Štrbskom Plese v spoločnom hrobe

 

Mrug Michal

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 14. 11. 1916 v Jakubanoch

 zomrel na následky zranení 16. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle (na náhrobnom kameni má nesprávne uvedené priezvisko Mruk)

        

Muntag Július

civil

* narodený v roku 1888 v Lučivnej

 popravený 31. 8. 1944 pri Veľkej (mestská časť Popradu)

■ pochovaný ?

        

Neznámy

civil

* narodený ? (približne 23 ročný) v ?

 padol 4. 9. 1944 pri Lučivnej

■ pochovaný ?

         

Neznámy

civil

* narodený ? (približne 20 ročný) v ?

 padol 4. 9. 1944 pri Lučivnej

■ pochovaný ?

        

Neznámy

civil

* narodený ? (približne 20 - 25 ročný) v ?

 padol 2. 9. 1944 pri Hranovnici

■ pochovaný na cintoríne v Hranovnici v spoločnom hrobe

        

Neznámy

nemecký vojak - príslušník SS

* narodený dňa ? v ?

 padol 31. 8. 1944 pri Spišskej Sobote (mestská časť Popradu)

■ pochovaný pri Spišskej Sobote

◉ po exhumácii pochovaný ?

         

Neznámy

nemecký vojak - príslušník SS

* narodený dňa ? v ?

 padol 31. 8. 1944 pri Spišskej Sobote (mestská časť Popradu)

■ pochovaný pri Spišskej Sobote

◉ po exhumácii pochovaný ?

         

Neznámy

nemecký vojak - príslušník SS

* narodený dňa ? v ?

 padol 31. 8. 1944 pri Spišskej Sobote (mestská časť Popradu)

■ pochovaný pri Spišskej Sobote

◉ po exhumácii pochovaný ?

        

Neznámy

nemecký vojak - príslušník SS

* narodený dňa ? v ?

 padol 31. 8. 1944 pri Spišskej Sobote (mestská časť Popradu)

■ pochovaný pri Spišskej Sobote

◉ po exhumácii pochovaný ?

        

Neznámy

partizán

* narodený dňa ? v ?

 padol počas SNP v Liptovskej Tepličke

■ pochovaný na cintoríne v Liptovskej Tepličke

         

Neznámy

partizán

* narodený dňa ? v ?

 padol počas SNP pri Liptovskej Tepličke

■ pochovaný pri Liptovskej Tepličke - lokalita Pod Staníkovom

        

Neznámy

partizán

* narodený dňa ? v ?

 padol počas SNP pri Liptovskej Tepličke

■ pochovaný pri Liptovskej Tepličke - lokalita Rovienky

        

Neznámy

partizán

* narodený dňa ? v ?

 padol 31. 8. 1944 pri Veľkej (mestská časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej v spoločnom hrobe

         

Neznámy

partizán

* narodený dňa ? v ?

 padol 31. 8. 1944 pri Veľkej (mestská časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej v spoločnom hrobe

         

Neznámy

partizán

* narodený dňa ? v ?

 padol 31. 8. 1944 pri Veľkej (mestská časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej v spoločnom hrobe

         

Neznámy

partizán

* narodený dňa ? v ?

 padol 31. 8. 1944 pri Veľkej (mestská časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej v spoločnom hrobe

         

Neznámy

partizán

* narodený dňa ? v ?

 padol 31. 8. 1944 pri Veľkej (mestská časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej v spoločnom hrobe

         

Neznámy

partizán

* narodený dňa ? v ?

 padol 31. 8. 1944 pri Veľkej (mestská časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej v spoločnom hrobe

         

Neznámy

partizán

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené), nájdený 11. 6. 1945 v lese pri Kravanoch

■ pochovaný na cintoríne v Kravanoch

        

Neznámy

partizán

* narodený ? (približne 22 ročný) v ?

 popravený 7. 9. 1944 v Starom Smokovci

■ pochovaný na cintoríne vo Veľkom Slavkove v spoločnom hrobe

◉ po exhumácii pochovaný v spoločnom hrobe v parku pred Grandhotelom v Starom Smokovci

◉ neskôr znovu exhumovaný a pochovaný na cintoríne v Novom Smokovci v spoločnom hrobe

         

Neznámy

slovenský vojak

* narodený ? (približne 21 - 23 ročný) v ?

 padol 4. 9. 1944 pri Batizovciach

■ pochovaný na cintoríne v Batizovciach

         

Neznámy

slovenský vojak

* narodený dňa ? v ?

 padol dňa ? v ?

■ pochovaný na cintoríne v Strážach

        

Neznámy

slovenský vojak

* narodený dňa ? v ?

 padol dňa ? v ?

■ pochovaný na cintoríne v Batizovciach

        

Neznámy

slovenský vojak

* narodený ? (približne 22 ročný) v ?

 padol 4. 9. 1944 pri Lučivnej

■ pochovaný ?

         

Neznámy

slovenský vojak

* narodený dňa ? v ?

 padol 4. 9. 1944 pri Lučivnej

■ pochovaný ?

         

Neznámy

slovenský vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) dňa ? v ?, nájdený 16. 5. 1945 v lese pri Kubachoch (Spišské Bystré)

■ pochovaný ?

         

Neznámy

◆  slovenský vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) dňa ? v ?, nájdený 16. 5. 1945 v lese pri Kubachoch (Spišské Bystré)

■ pochovaný ?

         

Neznámy

◆  sovietsky dôstojník

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 zahynul pri havárii lietadla 23. 10. 1944 pri Hranovnici

■ pochovaný na mieste havárie

◉ po exhumácii 26. 10. 1944 pochovaný na cintoríne v Hranovnici

◉ po exhumácii v roku 1945 pochovaný ?

         

Neznámy

sovietsky dôstojník

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 zahynul pri havárii lietadla 23. 10. 1944 pri Hranovnici

■ pochovaný na mieste havárie

◉ po exhumácii 26. 10. 1944 pochovaný na cintoríne v Hranovnici

◉ po exhumácii v roku 1945 pochovaný ?

         

Neznámy

sovietsky poručík

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) v roku 1945 pri Hranovnici

■ pochovaný na Verejnom cintoríne v Košiciach

         

Neznámy

sovietsky vojak

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 zahynul pri havárii lietadla 23. 10. 1944 pri Hranovnici

■ pochovaný na mieste havárie

◉ po exhumácii 26. 10. 1944 pochovaný na cintoríne v Hranovnici

◉ po exhumácii v roku 1945 pochovaný ?

         

Neznámy

sovietsky vojak

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) v roku 1945 pri Poprade

■ pochovaný na Verejnom cintoríne v Košiciach

         

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 padol počas SNP v ?

■ pochovaný na cintoríne v Ždiari

◉ po exhumácii pochovaný ?

         

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) dňa ? v ?

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

         

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) dňa ? v ?

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

         

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) dňa ? v ?

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

         

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) dňa ? v ?

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

        

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) dňa ? v ?

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

        

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) dňa ? v ?

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

         

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) dňa ? v ?

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

         

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) dňa ? v ?

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

        

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) dňa ? v ?

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

         

Neznámy

  vojak

*  narodený dňa ? v ?

  zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) dňa ? v ?

■  pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

         

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) dňa ? v ?

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

         

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) dňa ? v ?

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

        

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) dňa ? v ?

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

         

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) dňa ? v ?

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

        

Neznámy

vojak

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) pri Štrbe

■ pochovaný na cintoríne v Štrbe

        

Niemec Albín

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 12. 2. 1923 vo Víťazovciach

 zomrel na následky zranení 7. 5. 1945 v štátnej nemocnici v Kvetnici

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej (na náhrobnom kameni má nesprávne uvedené priezvisko Nemec)

         

Novakovský Jozef

slobodník - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený v roku 1928 v Dlouhom Poli, Volyň (Ukrajina)

 zomrel na následky zranení 21. 2. 1945 v nemocnici v Poprade

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

         

Novák Vladimír

desiatnik - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 1. 6. 1908 v Chlupjanoch (Ukrajina)

 zahynul pri havárii lietadla 9. 10. 1944 na Zadnom Gerlachu vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Gerlachove

        

Obrcian Július

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 21. 9. 1923 v Nemeckej Ľupči (Partizánska Ľupča)

 padol 2. 9. 1944 pri Kvetnici (prímestská časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

         

Omasta Jozef

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený dňa ? v ?

 zomrel na následky zranení 27. 5. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

        

Otčenáš Pavol

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 19. 5. 1914 v Štrbe

 padol 3. 4. 1945 v Liptovskom Mikuláši

■ pochovaný na cintoríne v Štrbe

        

Ovečková Angela

civil

* narodená dňa ? v ?

 zomrela (okolnosti úmrtia nezistené) 21. 1. 1945 v 1. česko­slovenskej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaná na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Pavlík Jozef

civil

* narodený 9. 11. 1889 v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) 6. 12. 1944 v Batizovciach

■ pochovaný na cintoríne v Batizovciach

         

Pazdier Milan

vojak - 1. československej armády na Slovensku

* narodený ? (približne 22 - 24 ročný) v Palúdzke

 zomrel na následky zranení 7. 9. 1944 v sanatóriu v Lučivnej

■ pochovaný na cintoríne v Lučivnej

◉ po exhumácii pochovaný ?

         

Petrov Viktor Trofimovič

seržant - príslušník Červenej armády, letec

* narodený v roku 1925 v Podberezách, ZSSR (Rusko)

 zahynul pri havárii lietadla 9. 10. 1944 na Zadnom Gerlachu vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Gerlachove

         

Peuker Fridrich

civil

* narodený v roku 1894 v Kubachoch (Spišské Bystré)

 zomrel na následky zranení 3. 9. 1944 v nemocnici v Spišskej Sobote

■ pochovaný ?

         

Pfliegel Ladislav

nadporučík - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 12. 3. 1918 vo Varíne

 zahynul pri havárii lietadla 9. 10. 1944 na Zadnom Gerlachu vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Gerlachove

         

Pisár Ján

partizán

* narodený 23. 7. 1925 v Batizovciach

 zomrel na následky zranení 12. 11. 1944 v Batizovciach

■ pochovaný na cintoríne v Batizovciach

         

Pitoniak Ján

civil

* narodený 7. 6. 1892 v Štôle

 zastrelený 9. 11. 1944 v Liptovskej Tepličke

■ pochovaný na cintoríne v Štôle

         

Podgurnij Ivan Mojsejevič

starší seržant - príslušník Červenej armády

* narodený v roku 1923 v Pilipách (Ukrajina)

 zomrel na následky zranení 18. 3. 1945 v poľnej nemocnici v Poprade

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej (vedený aj medzi pochovanými vojakmi Sovietskej armády

  na Verejnom cintoríne v Košiciach)

         

Podobinský Ján

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený dňa ? v ?

 zomrel na následky zranení 21. 6. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Polkoráb Jozef

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 7. 1. 1918 v Cajle (časť mesta Pezinok)

 padol 31. 8. 1944 pri Matejovciach (mestská časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Budmericiach

         

Polovka Martin

civil

* narodený 8. 9. 1920 vo Vikartovciach

 popravený 2. 11. 1944 vo Vikartovciach

■ pochovaný na cintoríne vo Vikartovciach

         

Presser Artúr, Ing.

civil

* narodený 1. 5. 1895 v Žiline

 popravený 1. 9. 1944 pri Spišskej Teplici

■ pochovaný na mieste popravy v spoločnom hrobe

◉ po exhumácii 24. 4. 1945 pochovaný ?

         

Procháska Rudolf

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 24. 1. 1913 v Matejovciach (mestská časť Popradu)

 popravený 31. 8. 1944 v Matejovciach

■ pochovaný ?

          

Provazník Pavel

slobodník - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 20. 10. 1926 v obci Czechy (Poľsko)

 zomrel na následky zranení 26. 3. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Pujka Ivan

slobodník - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 23. 9. 1919 v Novoseliciach, Podkarpatská Rus (Ukrajina)

 zomrel na následky zranení 30. 3. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Rašo Ján

rešpicient finančnej stráže (počas SNP partizán)

* narodený 22. 6. 1913 v Budmericiach

 padol 26. 9. 1944 na Troch Studničkách vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na Troch Studničkách

◉ po exhumácii 3. 6. 1945 pochovaný na Štrbskom Plese v spoločnom hrobe

        

Rákoci Pavel

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 16. 1. 1919 v Hozelci

 padol 3. 4. 1945 v Liptovských Matiašovciach

■ pochovaný na cintoríne v Hozelci

        

Remešník Michal

slobodník - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 27. 9. 1924 v Kamienke

 zomrel na následky zranení 26. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Repčiak Štefan

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 15. 8. 1918 v Spišskej Novej Vsi

 zomrel na následky zranení 19. 5. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

        

Riško Štefan

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 3. 6. 1924 v Matejove, Podkarpatská Rus (Ukrajina)

 zomrel na následky zranení 6. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

        

Rusín Vasil

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený dňa ? v ?

 zomrel na následky zranení 6. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Rusnák Peter

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 16. 7. 1921 v Drahovciach

 zahynul pri havárii lietadla 9. 10. 1944 na Zadnom Gerlachu vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Gerlachove

        

Ružomberka Štefan

partizán

* narodený 8. 4. 1919 v Liptovskej Kokave

 padol 5. 11. 1944 v Kôprovej doline vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Liptovskej Kokave

         

Rziha Anton

civil

* narodený 4. 7. 1888 v Lučivnej

 popravený 5. 9. 1944 v Štrbe

■ pochovaný ?

        

Řeha Oldřich

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 2. 7. 1923 v Slezskej Ostrave (Ostrava, Česká republika)

 zahynul pri havárii lietadla 9. 10. 1944 na Zadnom Gerlachu vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Gerlachove

         

Savljak Nikolaj

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený v roku 1922 v Rachove, Podkarpatská Rus (Ukrajina)

 zomrel na následky zranení 7. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Sedláčik Jozef

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 28. 6. 1922 v Drahovciach

 zomrel na následky zranení 18. 4. 1945 v štátnej nemocnici v Kvetnici (prímestká časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

         

Sedláš Karol

civil

* narodený v roku 1902 v Štrbe

 zastrelený 28. 1. 1945 v Štrbe

■ pochovaný ?

         

Semančík Štefan

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený v roku 1923 v Ružíne (obec už neexistuje, okres Košice vidiek)

 padol 4. 9. 1944 pri Batizovciach

■ pochovaný ?

        

Schwarz Hans

partizán

* narodený 2. 11. 1909 v Berlíne (Nemecko)

 padol 2. 9. 1944 pri Hranovnici

■ pochovaný na cintoríne v Hranovnici v spoločnom hrobe

        

Skorobogatij Konstantin

partizán

* narodený 21. 5. 1908 v ZSSR (Rusko)

 padol 14. 1. 1945 na Grúniku vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Liptovskej Kokave v spoločnom hrobe

         

Smolár Ján

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 21. 12. 1916 v Liptovskej Tepličke

 padol 24. 4. 1945 pri Vrútkach

■ pochovaný na cintoríne v Liptovskej Tepličke

         

Sokolová Anna

civil

* narodená 18. 7. 1938 v Štrbe

 zastrelená 2. 9. 1944 v Štrbe

■ pochovaná na cintoríne v Štrbe

        

Solodov Georgij Vasilievič

poručík - príslušník Červenej armády, letec

* narodený v roku 1914 v Šebjakine, ZSSR (Rusko)

 zahynul pri havárii lietadla 9. 10. 1944 na Zadnom Gerlachu vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Gerlachove

         

Somoš Ján

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 21. 6. 1925 v Ložíne

 zomrel na následky zranení 26. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

        

Soroj Nikita

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený 1. 8. 1914 v Karchovke (Ukrajina)

 padol v januári 1945 pri Švábovciach

■ pochovaný na Verejnom cintoríne v Košiciach

         

Stas Jozef

civil

* narodený 3. 3. 1925 vo Vikartovciach

 popravený 2. 11. 1944 vo Vikartovciach

■ pochovaný na cintoríne vo Vikartovciach

         

Strelko Eugen

?

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) 2. 10. 1944 pri Vernári

■ pochovaný na cintoríne vo Vernári v spoločnom hrobe

         

Stupnikov Vasil

partizán

* narodený ? v ZSSR (Rusko)

 padol 23. 1. 1945 v Liptovskej Kokave

■ pochovaný pri horárni na Podbanskom

         

Svitanová Anna

civil

* narodená 26. 2. 1926 vo Veľkej

 zastrelená 1. 9. 1944 pri Svite

■ pochovaná na cintoríne v Batizovciach

        

Svoboda Jozef

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 24. 9. 1907 v Hlinsku, Volyň (Ukrajina)

 zahynul pri havárii lietadla 9. 10. 1944 na Zadnom Gerlachu vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Gerlachove

         

Sýkora Štefan

rotmajster - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 20. 4. 1922 v Lysej pod Makytou

 zomrel na následky zranení 12. 3. 1945 v poľnej nemocnici v Poprade

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

        

Šablatúra Štefan

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 1. 12. 1897 v Hute

 zomrel na následky zranenia 31. 8. 1944 v Strážach

■ pochovaný ?

        

Šak Vamer

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený dňa ? v ?

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) 8. 4. 1945 v ?

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

         

Šarluška Ján

partizán

* narodený 19. 1. 1922 v Ilave

 padol 31. 8. 1944 pri Veľkej (mestská časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej v spoločnom hrobe

◉ po exhumácii 27. 11. 1945 pochovaný na cintoríne v Malackách

        

Šašura Ján

civil

* narodený v roku 1928 v Gánovciach

 zahynul pri výbuchu míny 28. 1. 1945 pri Gánovciach

■ pochovaný ?

        

Šavel Martin

civil

* narodený 6. 3. 1924 vo Vikartovciach

 popravený 2. 11. 1944 vo Vikartovciach

■ pochovaný na cintoríne vo Vikartovciach

        

Ščuka Andrej

civil

* narodený v roku 1922 v Štôle

 popravený 15. 9. 1944 v Kvetnici (prímestská časť Popradu)

■ pochovaný ?

        

Ševc Štefan

civil

* narodený 23. 10. 1925 vo Vikartovciach

 popravený 2. 11. 1944 vo Vikartovciach

■ pochovaný na cintoríne vo Vikartovciach

        

Ševčík Ľudovít (uvádza sa aj priezvisko Ševieček)

partizán

* narodený 15. 12. 1922 v Rybárpoli (mestská časť Ružomberka)

 padol 1. 1. 1945 pri Liptovskej Tepličke

■ pochovaný ?

        

Šiko Pavol

partizán

* narodený v roku 1919 v Dolnej Maríkovej

 padol v októbri 1944 pri Spišskom Bystrom

■ pochovaný na cintoríne v Spišskom Bystrom

        

Šleboda Jozef

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 13. 2. 1919 v obci Anarcs (Maďarsko)

 padol 31. 8. 1944 pri Veľkej (mestská časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej v spoločnom hrobe

         

Šoltýs Adam

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 6. 9. 1922 v Betlanovciach

 zomrel na následky zranení 13. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Štadler Karol

partizán

* narodený v roku 1916 v Piešťanoch

 padol 13. 1. 1945 pri Liptovskej Tepličke

■ pochovaný ?

        

Štepankov Nikolaj

nadporučík - príslušník Červenej armády

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) v roku 1945 pri Poprade

■ pochovaný na Verejnom cintoríne v Košiciach

         

Šťastný Július

?

* narodený 2. 7. 1890 v Brezne

 padol 2. 9. 1944 pri Vernári

■ pochovaný na cintoríne vo Vernári v spoločnom hrobe

         

Šťastný Václav

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 13. 2. 1922 v Hrušviciach, Volyň (Ukrajina)

 zahynul pri havárii lietadla 9. 10. 1944 na Zadnom Gerlachu vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Gerlachove

         

Šurina Ján

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 28. 7. 1924 v Trebišove

 zomrel na následky zranení 21. 4. 1945 v štátnej nemocnici v Kvetnici (prímestská časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

        

Švantner Jozef

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 1. 2. 1915 v Dolnej Lehote

 padol 7. 9. 1944 v Starom Smokovci

■ pochovaný ?

        

Tatur Michail Adolfovič

partizán

* narodený 1. 1. 1916 v obci Jevsejeviči (Bielorusko)

 padol 24. 9. 1944 pri Vikartovciach

■ pochovaný na cintoríne vo Vikartovciach

◉ po exhumácii pochovaný ?

        

Teplická Mária

civil

* narodená 24. 2. 1874 v Štrbe

 zahynula 4. 9. 1944 pri požiari v Štrbe

■ pochovaná na cintoríne v Štrbe

        

Teplický Samuel

civil

* narodený 31. 3. 1871 v Štrbe

 zomrel 5. 9. 1944 následkom požiaru v Štrbe

■ pochovaný na cintoríne v Štrbe

        

Toder Demeter

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 9. 10. 1915 v Berlebaši, Podkarpatská Rus (Ukrajina)

 zomrel na následky zranení 9. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

         

Tojbak Elmur

seržant - príslušník Červenej armády

* narodený v roku 1921 v ZSSR (Kazachstan)

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) v roku 1945 pri Matejovciach

■ pochovaný na Verejnom cintoríne v Košiciach

         

Tomčuk Afanasij Sergejevič

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený v roku 1904 v Lemiši (Ukrajina)

 zomrel na následky zranení 3. 3. 1945 v ?

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

        

Tomerl František

civil

* narodený 27. 3. 1895 v Poprade

 zastrelený 30. 8. 1944 pri Štrbe

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

        

Topisimec Fedor

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený v roku 1922 v ?

 zomrel na následky zranení 22. 3. 1945 v ?

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

        

Tréger Ján

partizán

* narodený 18. 9. 1905 v Nižnej Boci

 popravený 7. 9. 1944 v Starom Smokovci

■ pochovaný na cintoríne vo Veľkom Slavkove v spoločnom hrobe

◉ po exhumácii pochovaný v spoločnom hrobe v parku pred Grandhotelom v Starom Smokovci

◉ neskôr znovu exhumovaný a pochovaný na cintoríne v Novom Smokovci v spoločnom hrobe

        

Trnovský Ján

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 28. 5. 1914 v Palúdzke

 padol 4. 9. 1944 pri Lučivnej

■ pochovaný na cintoríne v Lučivnej

◉ po exhumácii v auguste 1945 pochovaný na cintoríne v Palúdzke

◉ po exhumácii začiatkom 60-tych rokov pochovaný na Vojenskom cintoríne Háj-Nicovô 

        

Turík Ondrej

partizán

* narodený v roku 1924 v Podbrezovej

 padol 2. 9. 1944 na Dubine pri Hranovnici

■ pochovaný na cintoríne v Hranovnici v spoločnom hrobe

        

Turták Jozef

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený v roku 1925 v Lastovciach

 zomrel na následky zranení 14. 5. 1945 v štátnej nemocnici v Kvetnici (prímestská časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

        

Uriaš Matej

partizán

* narodený v roku 1911 v Pohorelej

 padol v októbri 1944 pri Spišskom Bystrom

■ pochovaný na cintoríne v Spišskom Bystrom v spoločnom hrobe

        

Vago Pavel

desiatnik - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 9. 2. 1921 v Modre

 padol 31. 8. 1944 v Poprade

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

        

Valko Emil

vojak - príslušník 1. československej armády na Slovensku

* narodený 11. 1. 1912 v Kláštore pod Znievom

 zomrel na následky zranení 8. 9. 1944 v nemocnici v Spišskej Sobote

■ pochovaný na cintoríne v Spišskej Sobote

        

Vavrošek Ján

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 13. 5. 1915 v Kacvíne (Poľsko)

 zomrel na následky zranení 2. 4. 1945 v 1. československej odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch

■ pochovaný na vojenskom cintoríne v Štôle

        

Vágner Rostislav

desiatnik - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 17. 5. 1919 v Kopči, Volyň (Ukrajina)

 zomrel na následky zranení 27. 2. 1945 v nemocnici v Poprade

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

        

Verba F. F.

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený v roku 1901 v ZSSR (Rusko)

 zomrel na následky zranení 13. 4. 1945 v ?

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej (vedený aj medzi pochovanými vojakmi Sovietskej armády

  na Verejnom cintoríne v Košiciach)

        

Vidiš Ľudovít

čatár - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 25. 8. 1919 v Hrabušiciach

 zomrel na následky zranení 6. 4. 1945 v Bilíne (Česká republika)

■ pochovaný na cintoríne v Bilíne

◉ po exhumácii v roku 1945 pochovaný na cintoríne v Hranovnici

       

Vontorčík Alojz

desiatnik - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 20. 6. 1921 vo Vyšnej Lipnici (Poľsko)

 zahynul pri havárii lietadla 9. 10. 1944 na Zadnom Gerlachu vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne v Gerlachove

        

Vratik František

vojak - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený v roku 1893 v ?

 zomrel na následky zranení 28. 3. 1945 v ?

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

         

Závacký Ján

partizán

* narodený 1. 3. 1911 vo Važci

 padol 4. 11. 1944 v Tichej doline vo Vysokých Tatrách

■ pochovaný na cintoríne vo Važci

         

Zbell Michal

desiatnik - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený 2. 6. 1920 v Batizovciach

 padol 6. 3. 1945 v Smrečanoch

■ pochovaný na cintoríne v Batizovciach

        

Zelinskij Fedor Timofejevič

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený v roku 1896 v Omsku, ZSSR (Rusko)

 zomrel na následky zranení 15. 2. 1945 v Poprade

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

         

Zligoščuk Dmitrij Makarovič

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený v roku 1921 v Stalingrade, ZSSR (Rusko)

 zomrel na následky zranení 18. 2. 1945 v Poprade

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

         

Zmoková Mária

civil

* narodená v roku 1856 v Hranovnici

 zahynula pri výbuchu granátu 2. 9. 1944 pri Spišskom Štiavniku

■ pochovaná na cintoríne v Hranovnici

        

Zúbor Ján

podporučík - príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR

* narodený dňa ? v ?

 zomrel na následky zranení vo februári 1945 v nemocnici v Poprade

■ pochovaný ?

        

Žegudora Nikolaj Konstantinovič

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený dňa ? v ZSSR (Rusko)

 zomrel (okolnosti úmrtia nezistené) v roku 1945 pri    Poprade

■ pochovaný na Verejnom cintoríne v Košiciach

         

Žir Archip L.

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený v roku 1910 v Novopavlovke, ZSSR (Rusko)

 zomrel na následky zranení 1. 5. 1945 v štátnej nemocnici v Kvetnici (prímestská časť Popradu)

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

        

Žukovskij Maxim Timofejevič

vojak - príslušník Červenej armády

* narodený v roku 1910 v Makarovke (Ukrajina)

 zomrel na následky zranení 9. 2. 1945 v ?

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej

         

Žurin Vasilij Frolovič

poručík - príslušník Červenej armády

* narodený v roku 1910 v Tambove, ZSSR (Rusko)

 zomrel na následky zranení 16. 2. 1945 v ?

■ pochovaný na cintoríne v Poprade - Veľkej (vedený aj medzi pochovanými vojakmi Sovietskej armády

  na Verejnom  cintoríne v Košiciach)

 


 

Použité zdroje:

- Vojenský historický archív Bratislava -

- Vojenský archív - centrálna registratúra Trnava -

- Vojenský historický archív Praha -

- Ústredná evidencia vojnových hrobov MV SR -

- Matričné úrady v okrese Poprad a Kežmarok -

- MV SR - Štátny archív v Levoči, pobočka Poprad -