OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Vojnové hroby a pamätníky

  Táto sekcia obsahuje vojnové cintoríny, vojnové hroby, pamätníky a pamätné tabule v okrese Kežmarok a Poprad, týkajúce sa Slovenského národného povstania a 2. svetovej vojny:

 

 

Vojnový cintorín Štôla

 

 

  Obec Štôla leží v západnej časti Popradskej kotliny na južnom úpätí Vysokých Tatier. Od okresného mesta Poprad je vzdialená 17 km. Medzi významné pamiatky obce patrí aj vojnový cintorín, na ktorom sú pochovaní československí  vojaci a civilné obete vojny. Je to tretí najväčší cintorín na Slovensku, na ktorom sú pochovaní príslušníci 1. československého armádneho zboru v ZSSR. Sú to predovšetkým účastníci vojenských operácií v okrese Poprad  a Liptovský Mikuláš. Väčšina z nich zomrela na následky zranení a chorôb vo vtedajšej 1. čs. odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch  (dnešný Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie), v liečebni v Štôle a v poľnej nemocnici vo Svite po prechode frontu.

  Na vojnovom cintoríne v Štôle sa nachádza spolu 297 hrobov, z toho je tu pochovaných 42 vojakov 1. čs. armádneho zboru, 206 civilných obetí náletu a 40 neznámych (údajne aj medzi nimi malo byť mnoho vojakov), 9 osôb bolo pochovaných po roku 1945.

  Zámer o obnove tohto vojnového cintorína vznikol už v druhej polovici 70-tych rokov na vtedajšom ONV v Poprade. Architektonický návrh, ktorý zahŕňal aj pamätník, spracovali v roku 1982 a projekt obnovy v roku 1984. Práce mali byť ukončené za 18 mesiacov, avšak trvali až do roku 1989, kedy sa úplne zastavili. Až od roku 1996 sa touto záležitosťou začala zaoberať Historicko-dokumentačná komisia pri OV SZPB v Poprade. Keďže sa cintorín a pamätník nachádza v obci Štôla, v ústrety vyšiel aj vtedajší starosta obce. Rekonštrukcia vojnového cintorína bola dokončená v roku 1999 za pomoci Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia. Slávnostné odhalenie pamätníka „Ruža vďaky“ na zrekonštruovanom vojnovom cintoríne sa uskutočnilo 6. mája  2000, pri príležitosti 55. výročia ukončenia 2. svetovej vojny.

  Pred slávnostným odhalením pamätníka privítal hostí v príhovore starosta obce Štefan Rusnák. Zúčastnili sa ho – prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Nikolaj Samojlenko, podpredseda ÚR SZPB genmjr. v.v. Ladislav Pittner, predstavitelia OV SZPB, ZO SZPB a ďalší hostia. Po odhalení pamätníka si všetci prítomní uctili pamiatku padlých položením vencov a kvetov. Na počesť tejto udalosti zasadili hostia osláv tri limby.

  Pamätník, ktorý tu bol odhalený, pozostáva z bieleho kameňa a tvoria ho dva piliere zviazané na vrchu dvoma kamennými kvetmi – symbolmi vďaky. Za pamätníkom sú v polkruhu umiestnené hroby vojakov a civilných obetí.

 

Disponujem  zoznamom padlých a pochovaných na tomto vojenskom cintoríne

 


 

Nemecký vojenský cintorín Važec

 

 

  Cintorín o rozlohe 2,5 ha je situovaný v nadmorskej výške 800 metrov. Nachádza sa medzi obcami Važec a Štrba, vedľa hlavnej cesty E18, od Popradu vzdialený cca 27 km. Síce sa nenáchadza na území popradského okresu, rozprestiera sa priamo pod tatranskými štítmi. Cintorín sa začal budovať na jeseň v roku 1997 a otvorený bol 11. októbra 1998. Investorom bola Nadácia starostlivosti o nemecké vojnové hroby so sídlom v Prešove a dodávateľom Arprog, s.r.o. Poprad. Na cintoríne je pochovaných približne 6500 nemeckých vojakov, ktorí padli v 2. svetovej vojne na bojiskách východného a stredného Slovenska,  napr. z bojov o Dargovský priesmyk, z bojov z okolia Lučenca a Liptovského Mikuláša. Je to najväčší nemecký vojenský cintorín na Slovensku.

  Hroby vojakov zdobia granitové kríže, na ktorých sú vytesané mená vojakov. Na jednom kríži sú vytesané väčšinou štyri mená, rok narodenia a rok úmrtia. V jednotlivých hroboch sú pochovaní štyria vojaci. Je tu aj niekoľko hromadných hrobov. Cintorín je celoročne udržiavaný obcou Važec na objednávku nemeckých nadácií. Spravuje ho Ľudový zväz starostlivosti o nemecké vojnové hroby na Slovensku. Patrí medzi najlepšie udržiavaný cintorín na Slovensku. Počas roka tu prichádza množstvo turistov, ale aj príbuzní obetí a vojenskí veteráni, ktorí nechávajú na hroboch kytice kvetov a fotografie padlých vojakov.

  V roku 1999 bola tomuto cintorínu udelená cena Dušana Jurkoviča, ktorú udeľuje Spolok architektov Slovenska.       

 


 

Vojnové hroby na cintoríne v Poprade - Veľkej

 

Hroby československých, sovietskych a slovenských vojakov

 

  Na cintoríne v Poprade - Veľkej sú umiestnené hroby slovenských, československých a sovietskych vojakov, ktorí padli alebo zomreli na následky zranení v okolí Popradu a Kežmarku v rokoch 1944 - 1945. Spolu sa tu nachádza 53 hrobov (17 trojhrobov a 1 dvojhrob) a 2 samostatné spoločné hroby. Je tu 14 hrobov vojakov Červenej armády, 19 hrobov československých vojakov, 6 hrobov slovenských vojakov a 14 hrobov neznámych vojakov. V prvom spoločnom hrobe je pochovaných 5 partizánov, 1 slovenský vojak a 6 neznámych, v druhom spoločnom hrobe sú pochovaní 2 partizáni.

 

Spoločný hrob partizánov

 


 

Vojnové hroby na cintorínoch v okrese Poprad

 

Cintorín Spišská Sobota 

     Na cintoríne sa nachádza 11 vojnových hrobov. Sú v nich pochovaní 9 slovenskí vojaci, 1 partizán a 1 neznámy vojak.

 

Cintorín Stráže 

     Na tomto cintoríne sa nachádza 1 dvojhrob, v ktorom je pochovaný 1 partizán a 1 neznámy vojak.

 

Cintorín Batizovce 

     Na tomto obecnom cintoríne sa nachádza 5 jednotlivých hrobov a 2 spoločné hroby. Sú tu pochované  3 civilné obete vojny, 1 hrob, v ktorom je pochovaný maďarský vojak a 1 hrob, v ktorom je pochovaný československý vojak. Ďalej sa tu nachádza spoločný hrob, v ktorom sú pochovaní 2 vojaci československej armády a spoločný hrob, v ktorom sú pochovaní 2 neznámi slovenskí vojaci.

 

Cintorín Šuňava 

     Na cintoríne v Šuňave je 1 hrob, v ktorom je pochovaný československý vojak a spoločný hrob, v ktorom sú pochovaní 2 partizáni.

 

Cintorín Štrba

    Na cintoríne v Štrbe sa nachádza spolu 8 vojnových hrobov. Sú v nich pochovaní 3 československý vojaci, 3 civilné obete vojny, 1 slovenský vojak a 1 neznámy vojak.

 

Cintorín Vikartovce 

     Na obecnom cintoríne vo Vikartovciach sa nachádza 6 jednotlivých hrobov, v ktorých sú pochovaní 5 popravení civili a 1 padlý partizán.

 

Cintorín Kravany

     Na obecnom cintoríne v Kravanoch sa nachádza 1 jednotlivý hrob, v ktorom je pochovaný neznámy partizán.

 

Cintorín Vernár

     Na cintoríne vo Vernári sa nachádza 1 jednotlivý hrob, v ktorom je pochovaný československý vojak a spoločný hrob, v ktorom sú pochovaní 3 slovenskí vojaci a 2 partizáni.

 

Cintorín Hranovnica 

     Na starom cintoríne v Hranovnici sa nachádza 1 hrob, v ktorom je pochovaný československý vojak a spoločný hrob, v ktorom je pochovaných 5 partizánov, 1 slovenský vojak a 1 neznámy.

 

Spoločný hrob partizánov na cintoríne v Hranovnici

 

 

Cintorín Gerlachov

     Na obecnom cintoríne sú pochovaní československí a sovietski vojaci, ktorí zahynuli pri havárii lietadla LI - 2 na Zadnom Gerlachu vo Vysokých Tatrách. Lietadlo presúvalo vojakov na povstalecké územie a havarovalo dňa 9. októbra 1944. Telesné pozostatky vojakov boli znesené a pochované na tomto cintoríne. V 16 jednotlivých hroboch je tu pochovaných 16 československých vojakov a v 6 jednotlivých hroboch 6 vojakov sovietskej armády.

 

Cintorín Lučivná 

     Na tomto obecnom cintoríne sa nachádza 1 vojnový hrob, v ktorom je pochovaný 1 partizán.

 

Cintorín Spišské Bystré

     Na cintoríne sa nachádza 1 jednotlivý hrob, v ktorom je pochovaný partizán a 1 spoločný hrob, v ktorom sú pochovaní 2 partizáni a 1 slovenský vojak.

 

 

Spoločný hrob partizánov a vojaka v Spišskom Bystrom

 

 

Cintorín Hozelec

     Na cintoríne v Hozelci sa nachádza 1 vojnový hrob, v ktorom je pochovaný 1 československý vojak.

 

Cintorín Nový Smokovec

     Na tomto cintoríne sa nachádza spoločný hrob, v ktorom sú pochovaní 3 partizáni, 1 príslušník finančnej stráže a 1 neznámy. Všetci padli v prvých dňoch Slovenského národného povstania, keď chceli zabrániť Nemcom v ďalšom postupe do Vysokých Tatier.

 

Spoločný hrob hrdinov SNP v Novom Smokovci

 

Štrbské Pleso

     Na brehu Štrbského plesa je umiestnený hrob, v ktorom sú pochovaní 2 príslušníci partizánskeho oddielu Vysoké Tatry. 11. júla 1945 boli obaja exhumovaní z pôvodných hrobov v Liptovskej Kokave a na Troch Studničkách, a 12. júla 1945 dôstojne pochovaní na Štrbskom Plese.

 


 

Vojnové hroby na cintorínoch v okrese Kežmarok

 

Historický cintorín Kežmarok

  Na Historickom cintoríne v Kežmarku sa nachádza spolu 57 vojnových hrobov. Sú v nich pochovaní padlí v rokoch 1944 - 1945 v Kežmarku a okolí. Medzi nimi sa nachádzajú aj obete, popravené na kežmarskom hrade v priebehu septembra 1944. Okrem týchto sú ďalšie tri obete 2. svetovej vojny pochované aj v rodinných hroboch. Konkrétne je na Historickom cintoríne v Kežmarku pochovaných 8 partizánov, 4 civilné obete, 8 vojakov 1. čs. armády na Slovensku, 4 vojaci 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, 1 nemecký vojak, 7 identifikovaných obetí, ktoré nie sú zaradené k žiadnej zložke a 27 neznámych. 

 

Hroby vojakov na Historickom cintoríne v Kežmarku

 

 

Cintorín Ľubica

  Na cintoríne v Ľubici sa nachádza spoločný hrob, v ktorom je pochovaných 7 slovenských vojakov, 1 nemecký vojak a 4 civilné obete. Sú medzi nimi vojaci, ktorí padli v prvých dňoch Slovenského národného povstania v okolí Ľubice a Kežmarku, a osoby popravené na kežmarskom hrade a v Ľubici.

 

Masový hrob obetí na ľubickom cintoríne

 

Cintorín Lendak

  Na cintoríne v Lendaku sa nachádza spoločný hrob, v ktorom je pochovaných 12 partizánov - vojakov Červenej armády a 1 československý partizán. Boli to príslušníci partizánskeho oddielu Belov - Kovalenko, ktorí padli pri prestrelke s Nemcami v Lendaku dňa 27. októbra 1944.

 

Masový hrob v Lendaku

 

Cintorín Veľká Lomnica

  Na obecnom cintoríne sa nachádza spoločný hrob partizánov, ktorí padli v bojoch pri Huncovciach a Veľkej Lomnici. Tieto boje sa odohrávali na prelome augusta a septembra v roku 1944. V tomto hrobe je pochovaných 7 partizánov.

 

Spoločný hrob partizánov - cintorín Veľká Lomnica

 

Cintorín Huncovce

  Na cintoríne sa nachádza dvojhrob hrob, v ktorom sú vedľa seba pochovaní 2 partizáni. Padli v bojoch pri Huncovciach v posledný augustový deň v roku 1944. Na huncovskom cintoríne boli pochovaní 8. septembra 1944.

 

Cintorín Spišská Belá

  Na cintoríne v Spišskej Belej sa nachádzajú 2 jednotlivé vojnové hroby. V jednom je pochovaný 1 slovenský vojak a v druhom hrobe je pochovaný neznámy vojak.

 

Menný zoznam pochovaných vo vojnových hroboch je umiestnený v sekcii 

"Zoznam padlých"

 

  Pri oslobodzovaní okresu Poprad a Kežmarok padli aj vojaci Sovietskej armády. Ich telesne pozostatky boli pochované na rôznych cintorínoch týchto okresov. Začiatkom roka 1946 boli títo sovietski vojaci exhumovaní a prevezení na Verejný cintorín v Košiciach, kde boli ich telesné pozostatky uložené.

 

Prehľad počtu padlých vojakov Červenej armády:

Hôrka 3

Hranovnica 1

Huncovce 1 

Kežmarok 9 

Lučivná 6 

Matejovce 1 

Poprad 34 

Spišská Stará Ves 12

Švábovce 1

 


 

Pamätníky a pamätné tabule v okrese Poprad

 

Zoznam pamätníkov padlým v 2. svetovej vojne:

 

Poprad

Pamätník padlým sovietskym vojakom  (pri poliklinike Adus - železničná stanica)

Stenová mozaika  (pri Obvodnom úrade)

Pamätník SNP  (pri letisku)

Pamätník 1. čs. armádnemu zboru  (pri Pošte 2 - železničná stanica)

 

Matejovce

Pamätník padlým v SNP  (na cintoríne)

 

Svit

Pamätník padlým hrdinom  (park pri Lidli)

 

Batizovce

Pamätník padlým hrdinom  (v obci)

 

Gerlachov

Pamätník padlým  (v strede obce)

 

Hranovnica

Pamätník padlým  (v obci)

Pamätník letcom  (za obcou, smerom na Spišský Štiavnik)

Pamätník padlým v SNP  (za obcou - lokalita "Dubina")

 

Lučivná

Pamätník padlým v SNP  (na Šibeničnom vŕšku)

 

Spišská Teplica

Pamätník padlým  (pri kostole)

 

Spišské Bystré

Pamätník padlým  (v strede obce)

 

Spišský Štiavnik 

Pamätník padlým  (v strede obce)

 

Starý Smokovec

Pamätník padlým hrdinom SNP  (pri križovatke ciest  Poprad - Tatranská Lomnica)

 

Štrba

Pamätník padlým v SNP  "Smútiaca mať"  (v obci)

 

Vernár

Pamätník padlým  (v strede obce)

 

Vikartovce

Pamätník padlým  (pri kostole)

 

Liptovská Teplička

Pamätník padlým  (v strede obce)

 

Kravany

Pamätník padlým  (v obci)

 

Tatranské Zruby

Pamätník hrdinom SNP  (pri hlavnej ceste)

 

Štrbské Pleso

Pamätník hrdinom SNP  (na brehu plesa)

 

 

Zoznam pamätných tabúľ SNP a oslobodenia:

 

Poprad

Pamätná tabuľa oslobodenia  (na budove Obvodného úradu)

Padlému bojovníkovi SNP  (na železničnej stanici)

Obetiam holokaustu  (na budove popradskej tlačiarne)

Obetiam holokaustu  (na železničnej stanici)

Protifašistickému bojovníkovi  (na budove Pošty 1)

Pamätno-informačná tabuľa SNP  (pri strelnici - Kvetnica)

 

Hozelec

Padlým hrdinom  (na budove Obecného úradu)

Pamätná tabuľa oslobodenia  (na budove Obecného úradu)

 

Mengusovce

Padlým hrdinom  (na evanjelickom kostole)

 

Vikartovce

Pamätná tabuľa oslobodenia  (na budove Obecného úradu)

 

Vydrník

Pamätná tabuľa oslobodenia  (na budove Obecného úradu)

 

Gerlachov

Pamätná tabuľa oslobodenia  (na budove Obecného úradu)

 

Lučivná

Pamätná tabuľa padlým v SNP  (na budove Obecného úradu)

 

Štrba

Pamätná tabuľa oslobodenia  (na kultúrnom dome)

Pamätná tabuľa padlým železničiarom  (na železničnej stanici)

 

Liptovská Teplička

Pamätná tabuľa oslobodenia  (na budove Obecného úradu)

 

Vyšné Hágy

Pamätná tabuľa 1. čs. armádnemu zboru  (vestibul liečebného ústavu)

 


 

Pamätníky a pamätné tabule v okrese Kežmarok

 

Zoznam pamätníkov padlým v 2. svetovej vojne:

 

Kežmarok

Pamätník 1. čs. samost. tankovej brigády  (park pri hrade)

Pamätník padlým a SNP  (na cintoríne)

Pamätník popraveným partizánom  (nádvorie hradu)

Pamätník popraveným partizánom  (Hájovňa nad Kežmarkom)   

 

Spišská Belá

Pamätník padlým  (na námestí)

 

Ľubica

Pamätník padlým  (v obci)

 

Malý Slavkov

Pamätník padlým  (na cintoríne)

 

Spišská Stará Ves

Pamätník padlým hrdinom  (v parku na námestí)

 

 

Zoznam pamätných tabúľ oslobodenia:

 

Kežmarok

Pamätná tabuľa 2. čs. paradesantnej brigáde  (na budove SOU Poľnohospodárskeho)

Obetiam holokaustu  (vestibul hradu)

 

Malý Slavkov

Pamätná tabuľa oslobodenia  (na budove Obecného úradu)

 

Bušovce

Pamätná tabuľa oslobodenia  (na budove evanjelickej cirkvi)

 

Rakúsy

Pamätná tabuľa oslobodenia  (na budove Obecného úradu)

 

Výborná

Pamätná tabuľa oslobodenia  (na budove Obecného úradu)

 

Červený Kláštor

Pamätná tabuľa oslobodenia  (na kultúrnom dome)

 

Lechnica

Pamätná tabuľa oslobodenia  (na budove Obecného úradu)

 

Malá Franková

Pamätná tabuľa oslobodenia  (na budove Obecného úradu)

 

Lendak

Pamätná tabuľa oslobodenia  (na budove Obecného úradu)

 

Vojňany

Pamätná tabuľa oslobodenia  (na budove Obecného úradu)

 

Veľká Lomnica

Pamätná tabuľa oslobodenia  (na budove Obecného úradu)

 

Havka

Pamätná tabuľa oslobodenia  (na budove Obecného úradu)

 

Spišské Hanušovce

Pamätná tabuľa oslobodenia  (na budove Obecného úradu)

 

Ihľany

Pamätná tabuľa oslobodenia  (na budove Obecného úradu)

 

Podhorany

Pamätná tabuľa oslobodenia  (na budove kultúrnom dome)

 

Ždiar

Pamätná tabuľa oslobodenia  (na budove Obecného úradu)

 

Holumnica

Pamätná tabuľa oslobodenia  (na budove Obecného úradu)

 

Matiašovce

Pamätná tabuľa oslobodenia  (na budove Obecného úradu)

 

Jurské

Pamätná tabuľa oslobodenia  (na budove Obecného úradu)

 

Fotografie pamätníkov a pamätných tabuľ sú umiestnené v sekcii 

"Fotogaléria"

 


Použité zdroje:

- Ústredná evidencia vojnových hrobov  MV SR -

- Súkromný archív Marcela Maniaka -